facebook-icon twitter-icon youtube-icon

Kompleksometria

Kompleksometria 

Kompleksometria jest to dział chemii analitycznej, w której wykorzystuje się związki kompleksowe do prowadzenia analizy chemicznej. Żeby być bardziej precyzyjnym to z tym kompleksem chodzi o to, że jeśli w badanej próbce masz jakieś jony metali to one w reakcji ze związkiem organicznym, takim jak sól disodowa kwasu etylenodiaminotetraoctowego, tworzy kompleks, czyli bardzo rozbudowaną strukturę, w której uwięzione są te jony. Poniżej wzory strukturalne EDTA i wersenianu sodowego (komplekson III). Jak widzisz struktura jest rozbudowana, więc żeby sobie ułatwić i nie przepisywać tak rozbudowanych wzorów to EDTA oznacza się w skrócie jako H4Y, natomiast wersenian disodowy jako Na2H2Y.

W praktyce używa się wersenian disodowy a nie EDTA, bo ta sól świetnie dysocjuje w roztworach natomiast kwas bardzo słabo.

Bardzo charakterystyczne jest to, że EDTA reaguje w stosunku 1:1 z dowolnym metalem o wartościowościach +2,+3 i +4. Poniżej przykładowe reakcje jonów metali z wersenianem.


Me2+ +H2Y2- à MeY2- + 2H+
Me3+ + H2Y2- 
à MeY- + 2H+

 

Zasada miareczkowania kompleksometrycznego jest taka sama jak np. w alkacymetrii. W kolbie stożkowej masz roztwór, w którym znajdują się jony metali. Przed miareczkowaniem do kolby wprowadzamy wskaźnik, np. czerń eriochromwa T, mureksyd lub inne, w zależności jakie oznaczenie prowadzimy. Jony znajdujące się w kolbie stożkowej zaczynają się kompleksować ze wskaźnikiem tworząc barwny roztwór. Trwałość tego kompleksu jest bardzo niewielka. Dzięki temu, że trwałość jest niewielka w komencie gdy do kolby wkroplimy wersenian sodu z biurety zaczyna on przejmować jony metalu od wskaźnika, tworząc tym samym trwalszy związek o innym zabarwieniu. Gdy barwa się zmieni to znak że musimy zakończyć miareczkowanie.  

Zadania z kompleksometrii możesz znaleźć w moim kursie https://fizyka-kursy.pl/kurs/podstawy-chemii-analitycznej 

 


Powiązane wpisy:


Kategoria: PRAWA CHEMICZNE