facebook-icon twitter-icon youtube-icon

Mnożnik analityczny i współmierność kolby do pipety

Mnożnik analityczny i współmierność kolby do pipety 

W tym wpisie postaram się przedstawić wszystko na temat mnożnika analitycznego i współmierności kolby do pipety. Wszystko omówione prostym językiem i z wykorzystaniem przykładów. 

A teraz już wracając do tematu. Mnożnik analityczny jest to wielkość wykorzystywana do opracowywania wyników w analizie wagowej. Oznacza się go najczęściej wielką literą F.  A co to jest tak dokładnie? Jest to stosunek masy molowej analizowanego pierwiastka do masy całego związku, a mówiąc to tak zupełnie prostym językiem... Jak masz jakiś związek chemiczny np. Mg2P2O7 i chcesz otrzymać mnożnik analityczny do magnezu to bierzesz masę molową magnezu w tym związku (dodatkowo mamy tutaj 2 mole magnezu, dlatego mnożymy ją razy 2) i dzielimy to przez masę molową całego związku. Tak jak jest to pokazane na przykładnie poniżej.

 
 1. mnożnik analityczny

 

Opracowanie wyników z wykorzystaniem mnożnika analitycznego w przypadku siarczanu baru. Ustalenie zawartości siarczanów w badanej próbce.

Jak masę siarczanu baru jaką udało ci się wytrącić z roztworu pomnożysz razy mnożnik analityczny, który tak de facto mówi o tym jaką część całego związku stanowi analizowany przez ciebie jon (np. analizowana cześć stanowi 60% masy całego związku) to tym samym otrzymasz ile w tym osadzie strąciłeś analizowanego jonu.  

 2. przykład wyorzystania mnożnika analtycznego

 

Jeśli natomiast chodzi o współmierność kolby do pipety to jest to wielkość mówiąca ile pipetek o okręconej objętości można pobrać z kolby jednomiarowej.

 3. współmierność kolby do pipety

Jeśli np. do analizy pobierasz 1 pipetkę to jeśli chcesz określić ile faktycznie miałeś masy w analizowanej próbce, która w całości znajduje się w kolbie, to wynik końcowy musisz wymnożyć jeszcze razy współmierność . Jeśli np. w takiej kolbie zmieści się 10 pipetek to wynik końcowy trzeba wymnożyć razy 10. Współmierność kolby do pipety oznaczamy najczęściej wielką literą W. Współmierność można przedstawić wzorem.

 4. współmiernośc kolby do pipety

W przypadku opracowania wyników dla siarczanu baru omówionego wyżej, uwzględniając również współmierność kolby do pipet,y wynik końcowy (całkowitą ilość jonów siarczanowych w próbce znajdującej się w kolbie jednomiarowej) należałoby przestawić następującym wzorem:

 5. opracowanie wyniku  uwzględniając współmiernośc kolby do pipety i mnożnik analityczny

Przykłady i zadania z tej tematyki znajdziesz w kursie „podstawy chemii analitycznej”


Powiązane wpisy:


Kategoria: PRAWA CHEMICZNE