facebook-icon twitter-icon nk-icon youtube-icon

Posty z kategorii: PRAWA FIZYCZNE

Optyka - wstęp


Optyka - wstęp

Optyka – wstęp Jak za każdym razem postaram się zupełnie przystępnie opisać jeden z najważniejszych działów w fizyce, czyli optykę. Być może zastanawiacie się, dlaczego on jest taki w...

Kategoria: PRAWA FIZYCZNE

Rodzaje przyspieszeń w fizyce


Rodzaje przyspieszeń w fizyce

Wartość przyspieszenia: na pewno wiele razy spotkałeś się na fizyce, a może również na innym przedmiocie, że wartość przyspieszenia oblicza się dzieląc różnicę V2-V1 przez ...

Kategoria: PRAWA FIZYCZNE

Układy trójfazowe


Układy trójfazowe

Układy trójfazowe   Układy trójfazowe to takie obwody elektryczne, w których występują 3 źródła nacięcia, które mają dokładnie taką samą amplitudę, ale...

Kategoria: PRAWA FIZYCZNE

Twierdzenie Thevenina


Twierdzenie Thevenina

Twierdzenie Thevenina   Aby obliczać obwody korzystając z twierdzenia Thevenina trzeba pamiętać o kilku krokach: Najpierw wycinamy z układu gałąź, w której chcemy o...

Kategoria: PRAWA FIZYCZNE

Prawo Ohma


Prawo Ohma

Prawo Ohma Prawo Ohma jest to prawo, które zostało wyznaczone na drodze eksperymentu. Badano napięcie i przepływ prądu i zauważono, że zmieniając natężenie prądu zmienia się równie...

Kategoria: PRAWA FIZYCZNE

Moc prądu elektrycznego


Moc prądu elektrycznego

Moc czynna, bierna i pozorna W prądzie stałym moc prądu elektrycznego obliczamy ze wzoru P=I*U. Jeśli za natężenie prądu podstawimy U/R to otrzymamy również drugi wzór. Wyprowadzen...

Kategoria: PRAWA FIZYCZNE

Metoda prądów oczkowych


Metoda prądów oczkowych

Metoda prądów oczkowych – metoda Maxwella   Ta metoda jest dosyć rzadko stosowana w praktyce ze względu na dużą ilość równań, którą trzeba napisać, żeby oblicz...

Kategoria: PRAWA FIZYCZNE

Metoda Praw Kirchhoffa


Metoda Praw Kirchhoffa

Metoda Praw Kirchhoffa Zgodnie z tą metodą musimy napisać równania dla I i II prawa Kirchhoffa. Ilość równań z pierwszego prawa Kirchhoffa jest równa ilości węzłów...

Kategoria: PRAWA FIZYCZNE

Łączenie rezystorów


Łączenie rezystorów

Szeregowe i równoległe łączenie rezystorów   W połączeniu szeregowym dodajemy do siebie wartości rezystancji   2. W połączeniu równoległym rezyst...

Kategoria: PRAWA FIZYCZNE

Szeregowe i równoległe łączenie kondensatorów


Szeregowe i równoległe łączenie kondensatorów

Szeregowe i równoległe łączenie kondensatorów   W połączeniu szeregowym kondensatorów dodajemy do siebie odwrotności pojemności w dokładnie taki sam sposób...

Kategoria: PRAWA FIZYCZNE