facebook-icon twitter-icon youtube-icon

Najnowsze posty

Metoda obrazów, metoda odbić zwierciadlanych


Metoda obrazów, metoda odbić zwierciadlanych

Metoda obrazów, metoda odbić zwierciadlanych   Teraz omówimy bardzo ciekawą metodę, wykorzystywaną w fizyce i elektryce, do obliczania troszkę bardziej skomplikowanych ukła...

Kategoria: PRAWA FIZYCZNE

Stopień hydrolizy


Stopień hydrolizy

Stopień hydrolizy octanu sodu Hydroliza - zadanie   W tym artykule obliczymy zadanie. Zanim jednak do tego przejdziemy to koniecznie musisz rozumieć co to jest hydroliza, dlatego ods...

Kategoria: PRAWA CHEMICZNE

Natężenie pola elektrycznego. Rozkład ciągły. Obręcz


Natężenie pola elektrycznego. Rozkład ciągły. Obręcz

Treść zadnia: Podczas doświadczenia naładowałeś jednorodnie kołową obręcz o promieniu „δ” ładunkiem dodatnim o gęstości liniowej τ C/m. Układ wygląda tak jak na rysunku poniże...

Kategoria: ZADANIA Z FIZYKI

Siła Coulomba. Ładunki punktowe. Siła wypadkowa


Siła Coulomba. Ładunki punktowe. Siła wypadkowa

Treść zadnia: Oblicz wektor wypadkowy działający na ładunek q3 jeśli wiesz, że q1=q3=5μC, q2=-2μC, a=0,2m.   Przed nami przykładowe zadanie z Elektrostatyki i Teorii pola elekt...

Kategoria: ZADANIA Z FIZYKI

Różnica między napięciem a potencjałem


Różnica między napięciem a potencjałem

Różnica między napięciem a potencjałem   Napięcie i potencjał to dosyć podobne pojęcia. Na dowód tej tezy myślę, że wystarczy podać, że oba podaje się w woltach. Wspó...

Kategoria: PRAWA FIZYCZNE

Potencjał


Potencjał

Potencjał Na wstępie powiem, że żeby zrozumieć co to jest potencjał to najlepiej najpierw pokazać skromne wyprowadzenie. A dopiero później omówić co to jest potencjał.   ...

Kategoria: PRAWA FIZYCZNE

Natężenie pola elektrycznego, rozkład ciągły ładunku elektrycznego


Natężenie pola elektrycznego, rozkład ciągły ładunku elektrycznego

Natężenie pola elektrycznego, rozkład ciągły ładunku elektrycznego Do tej pory w przypadku natężenia pola elektrycznego analizowaliśmy dosyć proste układy, w których mieliśmy ładunek punk...

Kategoria: PRAWA FIZYCZNE

Kinetyka chemiczna - zadanie


Kinetyka chemiczna  - zadanie

Jeśli szukasz teorii, wzorów i ogólnego omawiania tych tematów to zapraszam do moich wcześniejszych artykułów. Linki do artykułów poniżej: Okres półtrwa...

Kategoria: CHEMIA FIZYCZNA

Dachy. Geometria wykreślna


Dachy. Geometria wykreślna

Dachy. Geometria wykreślna   W tym artykule omówimy elementy charakterystyczne dachu oraz policzymy 2 zadania. Połać dachu - jest to obszar, na którym usadowio...

Rzuty monge’a. Geometria wykreślna


Rzuty monge’a. Geometria wykreślna

Rzuty monge’a. Geometria wykreślna Obliczmy sobie zadanie :) Zastanawiasz się jak będą wyglądały zadania na kolokwium? Zerknij na zdjęcie poniżej! Właśnie w taki sposób będą wygląda...