facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Posty oznaczone tagiem: MATURA

Rekrutacja na studia 2019Po pomyślnie zdanej maturze czas na podjęcie ostatecznej decyzji o kierunku studiów. Ważnym wyborem jest również miasto , w którym chcemy studiować, ponieważ tam najprawdopodob...

Kategoria: POZOSTAŁE

Zad. 16, maj 2017, matura z matematyki - PlanimetriaZadanie z arkusza maturalnego Matura z matematyki  2017- poziom podstawowy - W trójkącie ABC punkt D leży na boku BC, a punkt E leży na boku AB. Odcinek DE jest równoległy do ...

Zad. 15, maj 2017, matura z matematyki - TrygonometriaCo widać  z tego zadania? Widać, że na średnicy oparty jest kąt ABC. Dowolny kąt oparty na średnicy zawsze ma 90O. Z tego juz bardzo łatwo obliczyć kąt OCB, który jest taki sam jak OBC....

Zad. 14, maj 2017, matura z matematyki - TrygonometriaJeśli m=sin50o, to... m=sin40o B. m=cos40o C. m=cos50o     D. m=tg50o               Znając warto...

Zad 13. maj 2017, matura z matematyki, ciąg geometrycznyDziś publikujemy kolejne zadanie z arkusza maturalnego - Matura podstawowa z matematyki , poziom podstawowy. Tym razem jest to zadanie dotyczące ciągu geometrycznego.  Poniżej treść zadania: ...

zad 11. maj 2017, matura z matematyki, funkcja wykładniczaNa rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej f określonej wzorem f(x)=a2. Punkt A=(1,2) należy do tego wykresu funkcji. Z treści zadania znamy równanie funkcji wykładnic...

Zad. 10, maj 2017, matura z matematyki, funkcja kwadratowaNa rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f(x)=ax2+bx+c o miejscach zerowych: -3 i 1. Z treści zadania znamy miejsca zerowe i współrzędne wierzchołka paraboli. Wsp&...

zad. 9, maj 2017, matura z matematyki, FUNKCJA LINIOWA, Miejsce zeroweMiejscem zerowym funkcji liniowej f(x) jest liczba... Tutaj mamy obliczyć miejsce zerowe, czyli miejsce przecięcia funkcji z osią X. Gdy funkcja przecina oś X wówczas y lub inaczej m&oacu...

zad. 8, maj 2017, matura z matematyki, poziom podstawowyRównanie x(x2-4) (x2+4)=0 z niewiadomą x a.  nie ma rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych. b.  ma dokładnie dwa rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych c.   ...

zad 7. maj 2017, matura z matematyki, nierównościZad. 7 Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności 2-3x≥4. Trzeba rozwiązać tę nierówność, a następnie narysować wykres. ...

zad. 6, maj 2017, matura z matematyki, poziom podstawowy, nierównościDo zbioru rozwiązań nierówności (x4+1)(2-x)>0 nie należy liczba -3 B. -1           C.  1      &n...

zad 5. maj 2017, matura z matematykiTo jest typowe zadanie, w którym trzeba wykorzystać działania na liczbach i równania. Przede wszystkim co od razu rzuca się w oko to to, że po ogu stronach równania wyraże...

zad 4. maj 2017, matura z matematyki


zad 4. maj 2017, matura z matematyki

Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 r. o 120% i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczył...

zad 3. maj 2017, matura z matematykTreść zadania: Liczba 2log23-2log25 jest równa W tym zadaniu wykorzystamy działania na logarytmach. Warto w tym momencie otworzyć tablice maturalne na str.2 , w dziale "Logarytmy&quo...

zad 2. maj 2017, matura z matematykiKolejne zadanie, w którym trzeba wykorzystać działania na potęgach a konkretnie tym razem działania na pierwiastkach. Więcej na ten temat znajdziecie w kursie "Działania na liczbach, pr...

MOMENT PĘDU - ZADANIE Z FIZYKI....................Zadanie na niedzielę..................... Wielu z was dzisiaj wraca do miast, w których studiujecie, dlatego życzymy Wam szczęśliwej podróży.  Jak powszechn...

Kategoria: ZADANIA Z FIZYKI

zad. 1, maj 2017, matura z matematyki, korepetycje onlineTo jest pierwsze zadanie za 1 pkt. Oczywiście zawsze można próbować "strzelać", ale lepiej spróbować to obliczyć. Wykorzystamy tutaj podstawowe działania na potęgach. Więcej...

Zad. 32, maj 2016, Matura z matematyki, PlanimetriaJeden z kątów trójkąta jest trzy razy większy od mniejszego z dwóch pozostałych kątów, które różnią się o 50°. Oblicz kąty tego trójkąta ...

zad. 28, maj 2016, matura z matematyki, równaniaRozwiąż równanie  (4-x)(x2+2x-15)=0 Obliczmy to zadanie rozwiązując osobno zawartości nawiasów wiedząc że rozwiązaniem równania jest zero:  4-x=0 x=4 ...

Zadanie 24, maj 2016, Matura z matematyki, Stereometria, GraniastosłupPrzekątna podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest dwa razy dłuższa od wysokości graniastosłupa. Graniastosłup przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątną podstawy i jeden...

Zadanie 23, maj 2016, Stereometria, objętość stożkaKąt rozwarcia stożka ma miarę 120°, a tworząca tego stożka ma długość 4. Objętość tego stożka jest równa:    A.    36π     &nb...

zad. 27, maj 2016, Matura z matematyki, NIERÓWNOŚCIRozwiąż nierówność 2x2-4x>3x2-6x Widzimy, że jest to nierówność kwadratowa, bo mamy tu x podnoszone właśnie do potęgi drugiej. W takiej sytuacji najlepiej przerzucić sobie w...

Zad. 21, maj 2016, matura z matematyki, GEOMETRIA ANALITYCZNAW układzie współrzędnych dane są punkty A=(a,6) oraz B=(7,b). Środkiem odcinka AB jest punkt M = (3,4). Wynika stąd że: A. a = 5 i b = 5    B. a = -1 i b = 2  ...

Zad. 20, maj 2016, matura z matematyki, GEOMETRIA ANALITYCZNATu, w tym zadaniu mamy ustalić kiedy proste podane w treści powyżej są prostopadłe. Krok po kroku pokazujemy rozwiązanie tego problemu. Trzeba pamiętać o kilku zależnościach wtedy szybko i bezb...

zad. 19, maj 2016, matura z matematyki Planimetria, Pole trójkątaOkręgi o promieniach 3 i 4 są styczne zewnętrznie. Prosta styczna do okręgu o promieniu 4 w punkcie P przechodzi przez środek okręgu o promieniu 3 (zobacz rysunek) Pole trójkąta, kt&o...

zad. 17, maj 2016, matura z matematyki, Trygonometria, jedynka trygonometrycznaKąt α jest ostry i tgα=2/3. Wtedy sinus kąta α jest równy.   Znając z treści zadania tangensa kąta alfa musimy obliczyć ile wyniesie sin α. Poć...

zad. 12, maj 2016, matura z matematyki, Funkcja wymiernaW tym zadaniu mamy określić wartość funkcji.  Do dzieła! Podstawmy za x konkretną wartośc podaną w treści zadania. Dalej wykonajmy działania na potęgach. Najlepiej otwórz sobie t...

zad. 11, maj 2016, matura z matematyki, Funkcja kwadratowaW zadaniu 11 podobnie jak w 10 mamy dokładnie ten sam wykres funkcji kwadratowej. Jedyną różnica jest to, że tutaj musimy odczytać jaka jest najmniejsza wartość w przedziale  <-1...

zad. 10, maj 2016, matura z matematyki, Funkcja kwadratowa, zbiór wartości funkcjiNa rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W=(1.9). Liczby -2 i 4 to miejsca zerowe funkcji f. Zbiorem funk...

zad. 9, maj 2016, matura z matematyki, Równanie wymierneRozwiąż równanie wymierne wiedząc, że z dziedziny jest wyłaczone -5 Nie ma rozwiązań rzeczywistych. Ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste Ma dokładnie dwa jedno rozwiązani...

zad. 6 maj 2016, matura z matematyki-maj 2017, GEOMETRIA ANALITYCZNAProste o równaniach 2x-3y=4 i 5x-6y=7 przecinają się w punkcie P. Stąd wynika, że:  A.   P = (1,2)       B.   P = (-1,2)      C....

zad. 2 maj 2016, matura z matematyki LOGARYTMYCześć! W tym zadaniu pokazałem jak się oblicza równanie logarytmiczne. Do tych obliczeń trzeba wykorzystywać działania na potęgach. To wszystko znajdziesz w tablicach maturalnych.&...

Kreatywne uczenie się - autokontrola i autokrytyka w procesie uczenia sięOd zawsze wielka historia wychowania jest związana z takimi pojęciami jak uczenie przedmiotowe i podmiotowe. Poznawanie samego siebie, kształtowanie motywacji i zainteresowań, udoskonalaniu spra...

Kategoria: CIEKAWOSTKI

zad. 8, maj 2016, matura z matematyki, FUNKCJA LINIOWA, Miejsce zeroweDana jest funkcja liniowa f(x). Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba:  A.   8                     B.   6      ...

Zad. 5, maj 2016, matura z matematyki, NIERÓWNOŚĆW tym zadaniu chodzi o to, żeby sprawdzić podkładając kolejno dostępne odpowiedzi, która z nich spełnia nierówność. Liczba z odpowiedzi A. nie spełnia tej nie równości. O...

zad 4. maj 2016 matura z matematyki RÓWNOŚĆ JEST PRAWDZIWA GDY:Musimy znaleźć odpowiednią liczbę, którą podłożymy za a, tak żeby lewa strona równania była równa prawej stronie. Doprowadzamy równanie do najprostszej postaci. Nawia...

Okiem obserwatora „zBoku" - Odcinek 1Odcinek 1 Świeżo upieczony student Krzysztof, wkraczając do akademika zastanawiał się z kim przyjdzie mu dzielić pokój: - Kurde blaszka, byle nie trafić na jakiegoś odmieńca. W sumie na...

Kategoria: ROZRYWKA

Zad. 3, maj 2016, matura z matematyki ZADANIE Z PROCENTAMILiczna a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 48% liczba a oraz 32% liczby c. Wynika stąd, że:  A.     c=1,5a           B.     c=11,6a    ...

zad. 7, maj 2016, matura z matematyki. Planimetria, obliczanie miary kątaPunkty ABCD leżą na okręgu o środku S (zobacz rysunek). Miara kąta BDC jest równa: A.  91°       B.  72,5°      C.  18°   &nb...

Zad. 34, maj 2016, matura podstawowa z matematyki, PrawdopodobieństwoZe zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb bę...

Zad. 29, maj 2016, matura z matematyki, Planimetria, Wykaż, żeDany jest trójkąt prostokątny ABC. Na przyprostokątnych AC i AB tego trójkąta obrano odpowiednio punkty D i G. Na przeciprostokątnej BC wyznaczono punkty E i F takie, że |...

zad. 16, maj 2016, matura z matematyki, poziom podstawowyPrzedstawione na rysunku trójkąty ABC i PQR są podobne. Bok AB trójkąta ABC ma długość: A. 8 B. 8,5 C. 9,5 D. 10 Musimy ustalić ile wynosi długość boku AB. Z treści...

Fizyka-Kursy - zaczynamy bloga!


Fizyka-Kursy  - zaczynamy bloga!

Witamy Was bardzo serdecznie na blogu Fizyka-Kursy. Wstępnie ten blog był prowadzony na innej witrynie. Postanowiliśmy jednak wszystko przenieść na naszą obecną stronę tak żebyście w jednym miejsc...

Kategoria: POZOSTAŁE