facebook-icon tiktok-icon youtube-icon


Zadanie z arkusza maturalnego Matura z matematyki  2017- poziom podstawowy -

W trójkącie ABC punkt D leży na boku BC, a punkt E leży na boku AB. Odcinek DE jest równoległy do boku AC, a ponadto /BD/=10, /BC/=12 i /AC/=24.

W tym zadaniu mamy obliczyć długość odcinka DE. Aby to zrobić, musimy skorzystać z Twierdzenia Talesa. Niestety w dzisiejszych czasach matematyka nie pokazuje praktycznego zastosowania. Po co tak naprawdę masz umieć wyliczyć długość tego odcinka w trójkącie?

W kursie "Planimetria" pokazałem jak w praktyce to twierdzenie wykorzystać do obliczenia wysokości piramidy. Nam też przydałoby się powrócić w większym stopniu do praktyki. Więcej o praktyce mówię w moim kursie, do którego link znajdziesz na samym dole postu.

Link do kursu z planimetrii obok: Planimetria - kurs online


Powiązane wpisy: