facebook-icon tiktok-icon youtube-icon


Od zawsze wielka historia wychowania jest związana z takimi pojęciami jak uczenie przedmiotowe i podmiotowe.

Poznawanie samego siebie, kształtowanie motywacji i zainteresowań, udoskonalaniu sprawności sprzyjających kształtowaniu samego siebie to inaczej podmiotowość. Nauczanie przedmiotowe to krótko mówiąc - planowanie i kontrola wychodzące z inicjatywy  nauczyciela.

W podmiotowym uczeniu dzieci  brana jest pod uwagę ich wola, czyli chęć podjęcia działania. Dziecko podejmuje decyzje podczas planowania zadań, ich realizacji. Dziecko tutaj podejmuje rolę twórcy.

 

Wśród wielu określeń samokształcenia są takie, które akcentują:

  • podmiotowość uczniów w działaniach edukacyjnych - to proces długofalowy, tutaj dziecko jest wysoce samodzielne i mniej lub więcej kierowane przez nauczyciela
  • samokontrolę i samoocenę - warunek konieczności kształcenia
  • wiek dziecka, a więc stopniowe dojrzewanie dziecka przez poznawanie świata przyrodniczego i społecznego, skutkiem czego jest samopoznanie

Dziecko najwięcej i najszybciej uczy się gdy czegoś samo spróbuje, dotknie, wykona eksperyment, posmakuje, odczuje na własnej skórze i przede wszystkim zobaczy, a nie tylko przeczyta czy usłyszy. Dlatego warto wychodzić  ze sztywnych form nauki w ławce przy książkach.

Dziś polecamy nową formę nauki, przy wykorzystaniu dzisiejszej technologii i Internetu. Od dziś  rodzic i dziecko, a tak naprawdę cała rodzica może wspólnie się bawić i uczyć. Poniżej zamieszczam film nowego zestawu laboratorium dla dziecka, które przeniesie je w świat chemii, fizyki, podróżowania, odkrywania. Wreszcie samemu będzie mogło wykonywać doświadczenia, tworzyć przeróżne konstrukcje takie jak nerwusometr czy czujnik deszczu. Wszystkie te eksperymenty są podparte filmem, na którym prawdziwy inżynier tłumaczy zasady powstawania różnych zjawisk, eksperymentów oraz sam demonstruje jak je poprawnie i bezpiecznie wykonać.

Dziecko dzięki takiej zabawie będzie mogło śledzić każdy etap w tych doświadczeniach, będzie interpretowało siebie, swoje działania, nauczy się samooceny.

https://fizyka-kursy.pl/kurs/eksprymenty


Powiązane wpisy:


Kategoria: CIEKAWOSTKI