facebook-icon tiktok-icon youtube-icon


Na rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f(x)=ax2+bx+c o miejscach zerowych: -3 i 1.

Z treści zadania znamy miejsca zerowe i współrzędne wierzchołka paraboli.

Współczynnik C odpowiada za miejsce przecięcia funkcji kwadratowej z osią y. Wystarczy więc tylko odczytać z wykresu, w którym punkcie funkcja przecina oś X.

Widzimy, że oś X jest przecięta w punkcie 3, więc C=3

Odp. C jest prawidłowa

Odp. C jest prawidłowa


Powiązane wpisy: