facebook-icon tiktok-icon youtube-icon


Musimy znaleźć odpowiednią liczbę, którą podłożymy za a, tak żeby lewa strona równania była równa prawej stronie.

Doprowadzamy równanie do najprostszej postaci. Nawias jest podniesiony do kwadratu, a więc zapiszmy go jako mnożenie dwóch takich samych nawiasów. Następnie zostaje nam już tylko podkładanie dostępnych odpowiedzi z podpunktów A. B. C. i D.

Otrzymujemy równanie kwadratowe, dlatego przerzucamy ai wyrażenie zawierające liczbę na lewą stronę. Wyrazy wolne, bez niewiadomych zostawiamy.

Na koniec trzeba zacząć podkładać liczby z dostępnych odpowiedzi:

 Równanie wyzerowało się, gdy za a podłożyliśmy 3.

zad 4, maj 2016

Całe rozwiązanie zadania jest nagrane w postaci filmiku na YouTube tu, pod linkiem. https://www.youtube.com/watch?v=B56DeqIX-7Y

Zapraszam tutaj po kurs: http://fizyka-kursy.pl/kurs/dzialania-na-liczbach-procenty-logarytmy-uklady-rownan


Powiązane wpisy: