facebook-icon tiktok-icon youtube-icon


Cieszę się, że zainteresował Cię wektor wypadkowy. Zatrzymaj się tutaj na dłużej. W parę chwil Ci to wytłumaczę ;) Aby to zrozumieć to na początek zadam dwa absurdalne pytania. One ułatwią zrozumienie tego zagadnienia.

Pierwsze pytanie: w którą stronę zacznie się przemieszczać żółty statek, gdy przyłożymy do niego czerwoną siłę F1?

Odpowiedź jest prosta. Oczywiście zacznie się on przemieszczać dokładnie tak, jak pokazuje grot strzałki F1 (siły).

Drugie pytanie: w którą stronę zacznie się przemieszczać żółty statek, gdy przyłożymy do niego zieloną siłę F2?

To proste! Statek przesunie się tak, jak pokazuje wektor F2

To  teraz skomplikujmy tę sytuację. A w którą stronę zacznie się przemieszać statek gdy będzie działały na niego obie siły jednocześnie? (zdjęcie poniżej)

Nie trudno sobie wyobrazić, że statek będzie się przemieszczać pomiędzy jedną a drugą siłą. Tak jak pokazuje to czarny wektor poniżej.

I tak to się dzieje! Kiedy  na układ działa więcej niż jedna siła to zaczyna się on przemieszczać jakoś pomiędzy tymi siłami. Mówi się, że kierunek przemieszczenia jest swego rodzaju wypadkową działania obu tych sił, a faktyczne przemieszczenie pokazuje wektor wypadkowy (w naszym wypadku czarna „strzałka”).

Teraz widać kiedy i po co stosujemy wektor wypadkowy. Jest to wektor, który rysujemy po to, żeby pokazać faktyczny kierunek i przemieszczenie układu, na który działa więcej niż jedna siła. A teraz pokażę Ci jak poprawnie wyznaczyć taki wektor.

Musimy narysować odcinki równoległe do naszych wektorów tak jak niżej, a następnie na przekątnej powstałej figury rysujemy wektor wypadkowy, i tak się to robi zawsze.

Od tego momentu gdy udało nam się wyznaczyć wektor wypadkowy to następnie można usunąć wektor F1 i F2 , bo faktyczny kierunek,  zwrot i siła działania kryje się w wektorze wypadkowym, który uwzględnia działanie obu tych sił.

W tym zadaniu mamy tylko dwie siły F1 i F2, ale wyobraź sobie, że mamy kilkadziesiąt sił i możliwość ich zastąpienia tylko przez 1 siłę wypadkową. To faktycznie duża zaleta, ponieważ upraszcza nam to układ.

Tę kwestię omówiłem na moim kanale Youtube. Zapraszam do obejrzenia:)

https://www.youtube.com/watch?v=FDhnR3ZKCx0

Oprócz tego zapraszam do mojego kursu gdzie o wektorach powiedziałem chyba wszystko. Oprócz tego rozwiązałem tam sporo zadań.

https://fizyka-kursy.pl/kurs/wektory-ruch-po-okregu


Powiązane wpisy:


Kategoria: PRAWA FIZYCZNE