facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Posty oznaczone tagiem: zadania z matury

Matura z matematyki 2018 - termin poprawkowyAch ta Matura... Co roku się odbywa. Co roku spędza sen z powiek młodym ludziom. Nie każdy do niej podchodzi, z różnych powodów. Jedni po prostu nie chcą iść na studia. Drudzy uważaj...

Kategoria: POZOSTAŁE

Zad. 34 Matura z matematyki 2017 - StereometriaW ostrosłupie prawidłowym trójkątnym wysokość ściany bocznej prostopadła do krawędzi podstawy ostrosłupa.......(dalsza cz. treści zadania poniżej) Mamy do czynienia z ostrosłupem prawidło...

Zad. 33 Matura z matematyki 2017 - PrawdopodobieństwoZe zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosujemy liczbę, która jest jednocześnie mniejsza od 40 i podzielną przez...

Zad. 29 Matura z matematyki 2017 - Funkcja kwadratowaTym razem zadanie 29 z arkusza maturalnego  z maja 2017 roku.  Funkcja kwadratowa f jest określona dla wszystkich liczb rzeczywistych x wzorem f(x)=ax2+bx+c. Największa wartość ... ...

Zad. 28 Matura z matematyki 2017 - planimetriaDane są dwa okręgi o środkach w punktach P i R, styczne zewnętrznie w punkcie C. Prosta AB jest styczna do obu okręgów odpowiednio w punktach A i B oraz |<APC|=α i |<ABC|=β ...

Zad. 27 Matura z matematyki 2017 - Udowodnij, że...Wykaż, że liczba 42017+42018+42019+42020 jest podzielna przez 17. Przekształcimy tę sumę i zapiszemy w postaci iloczynowej. W ten sposób, postaram się udowodnić, że liczba podana w treści...

Zad. 24 Matura z matematyki 2017 - Statystyka, kombinatoryka, prawdopodobieństwoŚrednia arytmetyczna ośmiu liczb: 3, 5, 7, 9, x, 17, 19 jest równa 11.Wtedy ...\ W treści zadania jest jakiś szereg cyfr. Z tego szeregu nie znamy jednej z nich. Mamy ją obliczyć, wiedząc...

Zad. 23 Matura z matematyki 2017 - StereometriaDany jest stożek o wysokości 4 i średnicy podstawy 12. Objętość tego stożka jest równa... To jest zadanie ze stereometrii. Znamy wysokość i średnicę podstawy stożka. Na tej podstawie mamy...

Zad. 18 Matura z matematyki 2017 - FunkcjeNa rysunku przedstawiona jest prosta k o równaniu y=ax, przechodząca przez punkt A=(2,-3) i przez początek układu współrzędnych, oraz zaznaczony jest kąt alfa nachylenia tej prostej d...

Zad. 16, maj 2017, matura z matematyki - PlanimetriaZadanie z arkusza maturalnego Matura z matematyki  2017- poziom podstawowy - W trójkącie ABC punkt D leży na boku BC, a punkt E leży na boku AB. Odcinek DE jest równoległy do ...