facebook-icon twitter-icon youtube-icon


Na rysunku przedstawiona jest prosta k o równaniu y=ax, przechodząca przez punkt A=(2,-3) i przez początek układu współrzędnych, oraz zaznaczony jest kąt alfa nachylenia tej prostej do osi Ox.

Aby ustalić wzór ogólny funkcji liniowej, to wystarczy, że będziemy znać 2 punkty na tej funkcji. A znając już wzór ogólny, bez problemu możemy odczytać współczynnik "a", o który nas pytają w tym zadaniu.

Jeśli chodzi o zadania ze współczynnikiem liniowym prostej to tego typu zadania znajdziesz w kursie „Funkcje” oraz w "Geometrii analitycznej". Poniżej linki do tych kursów przygotowujących do matury  na 100%.

http://fizyka-kursy.pl/kurs/funkcje

http://fizyka-kursy.pl/kurs/geometria-analityczna

 Slajd21

 


Powiązane wpisy: