facebook-icon twitter-icon youtube-icon


W ostrosłupie prawidłowym trójkątnym wysokość ściany bocznej prostopadła do krawędzi podstawy ostrosłupa.......(dalsza cz. treści zadania poniżej)

Mamy do czynienia z ostrosłupem prawidłowym trójkątnym, a to oznacza, że w podstawie mamy trójkąt równoboczny. Z pola powierzchni bocznej obliczymy długość krawędzi podstawy. Wysokość ostrosłupa obliczymy korzystając z Pitagorasa. http://fizyka-kursy.pl/kurs/stereometria

 Slajd40

Slajd41

 


Powiązane wpisy: