facebook-icon twitter-icon youtube-icon


Ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosujemy liczbę, która jest jednocześnie mniejsza od 40 i podzielną przez 3. Wynik zapisz w postaci ułamka zwykłego nieskracalnego.

 

W tym zadaniu obliczymy prawdopodobieństwo tego, że podczas losowania jednej liczby ze zbioru liczb dwucyfrowych otrzymamy liczbę mniejszą od 40 oraz podzielną przez 3. Napiszmy wzór na prawdopodobieństwo oraz wypiszmy jakie liczby mamy w zbiorze A i Ω.

Prawdopodobieństwo: http://fizyka-kursy.pl/kurs/statystyka-kombinatoryka-prawdopodobienstwo


Powiązane wpisy: