facebook-icon twitter-icon youtube-icon


Tym razem zadanie 29 z arkusza maturalnego  z maja 2017 roku. 

Funkcja kwadratowa f jest określona dla wszystkich liczb rzeczywistych x wzorem f(x)=ax2+bx+c.

Największa wartość ...

Najlepiej to zadanie zacząć od stworzenia rysunku poglądowego, a potem skorzystać z postaci kanonicznej, żeby obliczyć szukany przez nas współczynnik "a".

Zadania z funkcji matematycznej znajdziesz w linku: http://fizyka-kursy.pl/kurs/funkcje

 


Powiązane wpisy: