facebook-icon twitter-icon nk-icon youtube-icon

Układy trójfazowe

Układy trójfazowe

 

Układy trójfazowe to takie obwody elektryczne, w których występują 3 źródła nacięcia, które mają dokładnie taką samą amplitudę, ale są przesunięte w fazie o kąt 120o.  Napięcia źródłowe są względem siebie przesunięte o kąt 120o jeśli oczywiście odbiornik jest symetryczny. Jeśli nie, to napięcia między fazami mogą być przesunięte o wartości innych kątów. Napięcia źródeł symetrycznych w układach trójfazowych można przedstawić za pomocą następujących przebiegów chwilowych:

1. przebiegi chwilowe napięcia na źródle trójfazowym

Prąd przemienny opisuje się za pomocą funkcji trygonometrycznych (tak jak wyżej), nie mniej jednak prowadzenie obliczeń na takich postaciach jest bardzo trudne i bardzo czasochłonne. Z tego powodu z postaci trygonometrycznej lepiej przejść na postać symboliczną (zespoloną). To znacząco skraca obliczenia pośrednie dla prądu przemiennego. Postać symboliczna dla powyższych przebiegów wygląda następująco:

2. wartosć skuteczna zespolona dla przebiegów napięcia na źródle

Bardzo charakterystyczne dla obwodów trójfazowych jest to, że suma napięć fazowych jest równa zero:

3. suma napięc fazowych jest równa zero  

Generator w układach trójfazowych może być połączony w gwiazdę lub w trójkąt. Poniżej schematy obu tych połączeń:

6. połaczenie źródła w gwiazdę

7. połaczenie źródła w trójkąt

 Gdy generator połączony jest w trójkąt to odbiornik jest zasilany napięciem międzyfazowym, trójprzewodowym. Gdy generator jest połączony w gwiazdę to zasila on odbiornik napięciem fazowym trój- lub czteroprzewodowym.

Jeśli natomiast chodzi o odbiornik, to nie będę tutaj oryginalny jeśli napiszę, że tak jak źródła może on być połączony w trójkąt i w gwiazdę, i rzeczywiście tak jest. Poniżej schematy obu tych połączeń:

 8. połaczenie odbiornika trójfazowego w trójkąt

9. połączenie odbiornika trjfazowego w gwiazdę

Napięcie jakie pojawia się na odbiornikach nazywa się napięciami międzyfazowymi, ponieważ są to napięcia na odbiornikach, które znajdują się między fazami. Dla napięć międzyfazowych mamy łatwą do zapamiętania zależność. Napięcia międzyfazowe (napięcia na odbiornikach) są o pierwiastek z trzech większe od napięć fazowych (napięcia na źródłach).

10. zależnośc między napięciem między fazowym a między fazowym

Jeśli chodzi o obliczanie zadań z tego działu to różne warianty tych połączeń przećwiczyliśmy w kursie „Podstawy elektrotechniki i teorii obwodów 1b”. Poniżej link do kursu

https://fizyka-kursy.pl/kurs/podstawy-elektrotechniki-i-teorii-obwodow-1b

 


Powiązane wpisy:


Kategoria: PRAWA FIZYCZNE

Dodaj komentarz

Lista komentarzy