facebook-icon twitter-icon youtube-icon


Prawo Ohma

 

Prawo Ohma jest to prawo, które zostało wyznaczone na drodze eksperymentu. Badano napięcie i przepływ prądu i zauważono, że zmieniając natężenie prądu zmienia się również napięcie, i to w sposób proporcjonalny tzn. jak zwiększono natężenie prądu 2x to napięcie również np. wzrosło 2x. Na tym polega proporcjonalność. Następnie zaznaczono na wykresie natężana prądu i napięcia  zauważono, że punkty pomiarowe przybierają charakter funkcji liniowej. Funkcja przechodzi przez początek układu współrzędnych, więc wykres ma wzór y=ax. Na osi Y odkładaliśmy napięcia, więc w tym wzorze zamiast Y wstawiamy U. Na osi X zaznaczaliśmy natężenia prądów, więc we wzorze zamiast X wsławiamy I. Współczynnik kierunkowy prostej „a” to w naszym przypadku rezystancja. I w taki oto sposób otrzymaliśmy wzór na prawo Ohma. Patrz na rysunek poniżej:


Powiązane wpisy:


Kategoria: PRAWA FIZYCZNE