facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Podstawy elektrotechniki i teorii obwodów 1b


Długość korepetycji to 250 min, czyli ponad 4 h nagrań!

 A więc 60 min korepetycji na poziomie studenckim za jedyne 16,80 zł!

 

CO TAK WŁAŚCIWIE ZYSKUJESZ?

- Dostęp do nagrań jest nieprzerwany (24h), kompletnie bez żadnych ograniczeń. Możesz z nich korzystać kiedy chcesz i gdzie chcesz! Materiały masz dostępne w zakładce "Moje konto".

 - Każdy kurs (korepetycje) składa się z części wykładowej to znaczy z nagrania, na którym tłumaczymy podstawy z matmy oraz prawa z fizyki, które będą wykorzystywane podczas liczenia zadań z tego działu. W kolejnych nagraniach obliczamy i tłumaczymy w sposób bardzo profesjonalny niczego nie pomijając ogromną ilość zadań.

 - Zyskujesz błyskawiczne przygotowanie do Twojego kolokwium a także egzaminu. Zastosowaliśmy dużo metod zwiększających szybkość uczenia. Kurs jest stworzony do studentów  politechnik, uniwersytetów a także innych szkół, których program studiów porusza zagadnienia z podstaw elektrotechniki, teorii obwodów i elektroniki.

 Podejmowane zagadnienia:

- wykład z matematyki oraz z fizyki (liczby zespolone)

- moc czynna, bierna i pozorna,

- twierdzenie Thevenina,

- metody praw Kirchhoffa,

- rezonans,

- układy trójfazowe.

Wszystkie zadania są liczone przy wykorzystaniu metody symbolicznej.

 Do Kursu dołączone są darmowe wzory z matematyki.

Usiądź wygodnie i włącz korepetycje z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI

I TEORII OBWODÓW .

 Szczegółowy spis treści oraz darmowe tablice ze wzorami poniżej.

Przykładowe zadania

Spis treści

Korepetycje podstawy elektrotechniki i teorii obwodów 1b


1) Niezbędnik matematyczny – łączna długość nagrania: 38'49''
- liczby zespolone: 12 zadań: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie liczb zespolonych, zamiana na postacie: wykładnicze, trygonometryczne i algebraiczne wraz z tworzeniem wykresów na płaszczyźnie zespolonej,
- prawo Ohma, prawa Kirchhoffa,
- moc czynna, bierna i pozorna oraz wartości sprzężone w liczbach zespolonych.

2) Zadania cz.1 – łączna długość nagrania: 27’14”

 1 zadanie, w którym omówiono:

- moc czynną

- moc bierną,

- moc pozorną.

Oprócz tego przed zadaniem została dokładnie omówiona różnica między wartością chwilową, funkcją zespoloną i wartością zespoloną oraz omówione wzory z mocy czynnej biernej i pozornej. W zadaniu był wykorzystywany prąd przemienny tak, że obliczenia były prowadzone na liczbach zespolonych, korzystając z mocy pozornej zespolonej.3) Zadania cz.2 – łączna długość nagrania: 29’07” :

3 zadania – dalsze pogłębienie tematyki z mocy czynnej biernej i pozornej:

- Obliczenie wartości jaką wskaże watomierz wpięty do obwodu elektrycznego. Ze względu na to, że watomierz był wpięty tak, żeby mierzyć moc na cewce, więc wartość jaką wskazał musiała być równa zero i obliczenia to potwierdziły.

- Znając wartość skuteczną jaką wskazał amperomierz oblicz moc czynną bierną i pozorną jaką wskazał watomierz. -Obliczenia były prowadzone z wykorzystaniem mocy pozornej zespolonej. Obliczenia finalnie sprowadziły się do zapisu algebraicznego, z którego można odczytać ile jest równa moc czynna, a ile moc bierna.

- Oblicz wartość rezystancji opornika R2, reaktancję kondensatora oraz wartość skuteczną prądu przepływającego przez rezystor. - W zadaniu znaliśmy moc czynną jaka się wydzieliła w układzie. Dzięki temu mogliśmy wyznaczyć rezystancję rezystora. W zadaniu trzeba było skorzystać z I prawa Kirchhoffa dla prądu przemiennego.

 

4)    Zadania cz. 3 –  łączna długość nagrania: 25’58’’ :

4 zadania: obliczanie prądów gałęziowych w obwodach 2 i 3 oczkowych za pomocą praw Kirchhoffa oraz metod prądów oczkowych – Metoda Maxwella,

                    

5)   Zadania cz. 4  –  łączna długość nagrania: 22’42’’ :

- wyprowadzenie wzoru na dzielnik napięcia,

- wyprowadzenie wzoru na dzielnik prądu,

- omówienie twierdzenia Thevenina oraz obliczenie zadania.

 

6) Zadania cz. 5 –  łączna długość nagrania: 21’51’’ :

3 zadania z twierdzenia Thevenina

- oblicz natężenie prądu w obwodzie 3-oczkowym zawierającym źródło napięcia i źródło prądu,

- oblicz moc jaka się wydzieli na rezystorze. W obliczeniach wykorzystaj twierdzenie Thevenina

- oblicz natężenie prądu w gałęzi z kondensatorem.

 

7) Zadania cz. 6 –  łączna długość nagrania: 36’31’’ :

3 zadania z rezonansu

- wyznacz częstotliwość rezonansową w rozbudowanym układzie elektrycznym składającym się z połączenia równoległego i szeregowego,

- oblicz moc rozbudowanego układu elektrycznego, w którym zachodzi rezonans,

- oblicz natężenia prądów oraz napięcia jakie wskażą amperomierze i woltomierze.

 

8) Zadania cz.7 – długość nagrania: 24'44'' 
-  zadanie dla prądu trójfazowego, w którym generator jest połączony w gwiazdę a odbiornik w trójkąt. Odbiornik nie jest symetryczny ze względu na to, że jest w nim czwarty przewód, który zaburza symetrię.  9) Zadania cz.8 – długość nagrania: 23'03'' 

 3 zadania (dalsze pogłębienie tematyki obwodów trójfazowych) 
- Zadanie, w którym i generator i odbiornik są połączone w gwiazdę. Generator tym razem również nie jest symetryczny ze względu na to, że między fazą b i c jest przewód obciążony impedancją. Z tego względu układ nie jest symetryczny.
- Generator i odbiornik połączony w gwiazdę. Jedna z gałęzi nie jest obciążona żadną impedancją.

- W kolejnym przykładzie mamy również i generator i odbiornik połączony w gwiazdę. W tym zadaniu analizowaliśmy układ trójfazowy 4- przewodowy. W pierwszym podpunkcie tego zadania rozważaliśmy sytuację gdy czwarty przewód łączący punkty zerowe generatora i odbiornika nie był obciążony żadną impedancją, natomiast w drugim podpunkcie analizowaliśmy sytuację gdy ten przewód był obciążony jakąś impedancją.  
 

Nauka elektrotechniki i teorii obwodów jeszcze nigdy nie była tak łatwa!

Do Kursu są dołączone darmowe materiały, takie jak:
- rozszerzone wzory na pochodne,
- wzory całkowe,