facebook-icon twitter-icon youtube-icon


Moc czynna, bierna i pozorna

 

W prądzie stałym moc prądu elektrycznego obliczamy ze wzoru P=I*U. Jeśli za natężenie prądu podstawimy U/R to otrzymamy również drugi wzór. Wyprowadzenie wzoru na moc w obwodach prądu stałego znajduje się poniżej.

1. Moc prądu stałego

Sprawa trochę się komplikuje w przypadku prądu przemiennego. Wówczas każdy element obwodu, czy to jest rezystor czy cewka lub kondensator, generuje inną moc. w elektrotechnice w przypadku prądu przemiennego wyróżniamy: Moc czynną, Moc bierną i moc pozorną. Moc czynna odpowiada mocy wydzielonej przez rezystory ( grzejniki) na zasadzie cieplnej. Tak więc moc czynna odnosi się do elementów rzeczywistych obwodu i możemy ją obliczyć za pomocą następujących wzorów:

2. moc czynna slajd 1

Jeśli natomiast chodzi o moc bierną to ona odnosi się do elementów urojonych tzn. cewki i kondensatora.

3. moc bierna slajd 2

Jeśli w obwodzie prądu przemiennego znajdują się elementy rzeczywiste i urojone to mówimy, że w takim układzie wydziela się trochę mocy czynnej i trochę mocy biernej, czyli mówiąc jednym słowem moc pozorna.

4. moc pozorna 3

W rzeczywistości, jeśli będziesz obliczał moc w obwodach prądu przemiennego to wiadomo, że obliczenia najlepiej prowadzić na liczbach zespolonych ( metoda symboliczna ). Skoro tak, to najlepiej skorzystać ze wzoru na moc pozorną zespoloną, bo ten wzór właśnie jest przewidziany do liczb zespolonych (prąd przemienny). Po zapisaniu go w postaci algebraicznej otrzymujemy część rzeczywistą, która odpowiada mocy czynnej oraz część urojona odpowiadającą mocy biernej.

 5. Moc pozorna zespolona

 


Powiązane wpisy:


Kategoria: PRAWA FIZYCZNE