facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Wytrzymałość materiałów 2


Kurs Macieja Kulki 

Długość korepetycji to 211 min, czyli ponad 3,5 h nagrań!

 A więc 60 min korepetycji na poziomie studenckim za jedyne 14,20 zł!

 

CO TAK WŁAŚCIWIE ZYSKUJESZ?

 - Błyskawiczny dostęp do kursu z ogromną ilością obliczonych zadań. Wszystko znajduje się w zakładce „Moje konto”

 - Kurs „Wytrzymałość materiałów 2” składa się z części wykładowej, w której omówiłem podstawy teoretyczne, które będą Ci potrzebne do zrozumienia tych zagadnień. Dalsze nagrania w tym kursie są poświęcone rozwiązywaniu zadań. Obliczam i tłumaczę tutaj mnóstwo zadań, które możesz spotkać na swoim kolokwium. A wszystko to jest w zasięgu twojej ręki, bez wychodzenia z domu! 

- Dzięki klarownemu tłumaczeniu, w którym nie pomijam żadnych szczegółów zrozumiesz to błyskawicznie! Kurs jest skierowany dla wszystkich osób chcących się nauczyć wytrzymałości materiałów.

Podejmowane zagadnienia:

- Belki statycznie wyznaczalne

- Belki statycznie niewyznaczalne – metoda sił (metoda Maxwella-Mohra),

- Belki z przegubem,

- Ramy statycznie wyznaczalne

- Ramy statycznie niewyznaczalne – metoda sił,

- Dobór parametrów przekroju,

- Obliczenia z wydatkami w kształcie trójkąta,

Usiądź wygodnie i włącz korepetycje ze ZGINANIA.                                                                         

Szczegółowy spis treści poniżej.

Przykładowe zadania

Spis treści

Korepetycje Wytrzymałość materiałów - zginanie


1) Niezbędnik, wstęp teoretyczny do zginania – łączna długość nagrania: 22'30''
– definicja belki i ramy
– układ współrzędnych, umowa dotycząca znaków oraz powiązanie siły i momentu,
– naprężenia gnące – rozkład, wzór,
– współczynnik bezpieczeństwa,
– moment bezwładności, wskaźnik wytrzymałości,
– ugięcie belki, metoda Clebsha
– metoda sił (metoda Maxwella-Mohra),
– całkowanie graficzne wykresów (metoda Wereszczagina).

2) Zadania cz.1 – łączna długość nagrań: 15'48''
– Belka statycznie wyznaczalna utwierdzona rozwiązana z pełnym zapisem,
– Obliczenie współczynnika bezpieczeństwa dla uprzednio rozwiązanej belki,

– Prezentacja metody skróconej, rozwiązanie belki metodą skróconą.

3) Zadania cz.2 – łączna długość nagrań: 17'27''
– Belka statycznie wyznaczalna na dwóch podporach, rozwiązana z pełnym zapisem,
– Dobór parametrów przekroju dla uprzednio rozwiązanej belki,
– Rozwiązanie belki metodą skróconą.

4) Zadania cz.3 – łączna długość nagrania: 09'35''
– Belka statycznie wyznaczalna obciążona wydatkiem ciągłym i trójkątnym

5) Zadanie cz.4 – łączna długość nagrania: 15'16''
– Belka statycznie niewyznaczalna,
– Wstęp teoretyczny do metody sił.

6) Zadanie cz.5 – łączna długość nagrania: 21'37''
– Belka statycznie niewyznaczalna z przegubem.

7) Zadanie cz.6 – łączna długość nagrania: 15'57''
– Wyznaczenie linii ugięcia belki utwierdzonej metodą Clebsha.

8) Zadania cz.7 – łączna długość nagrania: 09'18''
– Wyznaczenie linii ugięcia belki na 2 podporach metodą Clebsha.

9) Zadania cz.8 – łączna długość nagrań: 18'27''
– Wyznaczenie ugięcia belki utwierdzonej metodą Mohra (belki fikcyjnej),
– Wyznaczenie ugięcia belki utwierdzonej metodą Maxwella-Mohra.

9) Zadanie cz.9 – łączna długość nagrania: 6'06''
– Rama statycznie wyznaczalna,
– Ogólna koncepcja rozwiązywania ram.

9) Zadania cz.10 – łączna długość nagrania: 10'12''
– Omówienie rodzajów niewyznaczalności
– Przedstawienie sposobów usuwania niewyznaczalności
– Przykłady tworzenia stanów do metody Maxwella-Mohra

10) Zadanie cz.11– łączna długość nagrania: 17'03''
– Rama statycznie niewyznaczalna

11) Zadania cz.12 – łączna długość nagrania: 16'40''
– Ramy statycznie wyznaczalne z dodatkowymi belkami poza głównym obwodem
– Obliczenie maksymalnych naprężeń gnących

12) Zadania cz.13 – łączna długość nagrania: 15'19''
– Identyfikacja ustroju, określenie niewyznaczalności
– Propozycja metody rozwiązania, stworzenie wykresów dla wszystkich stanów