facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Podstawy statyki budowli


Trudne i skomplikowane ramy i kratownice od dziś to pestka :) 

Jeśli szukasz materiałów, dzięki którym w szybki sposób przygotujesz się do kolokwiów np. z takiego przedmiotu jak PODSTAWY STATYKI BUDOWLI to świetnie trafiłeś. Mamy dla Ciebie dedykowany kurs w formie nagrań wideo, na którym tłumaczymy najtrudniejsze przykłady ram i kratownic jakie możesz spotkać na kolokwium. Znajdziesz tutaj bardzo dokładnie wytłumaczone zagadnienia bez pomijania i skracania wszystko wyłożone od podstaw od A do Z.

Dzięki temu kursowi nauczysz się tego przedmiotu błyskawicznie, ponieważ podczas tłumaczenia wykorzystujemy najdziwniejsze przykłady z kolokwiów, czyli to na co w rzeczywistości możesz trafić na swoim egzaminie. Po przerobieniu niestandardowych przykładów z łatwością będziesz rozwiązywał inne. Otworzysz swój umysł na przykłady nieszablonowe. Co najważniejsze - możesz się tego wszystkiego nauczyć nawet nie wychodząc z domu.

 Materiały te to nagrania wideo (poniżej próbka naszego tłumaczenia), dzięki którym o dowolnej porze będziesz mógł się nauczyć tego przedmiotu. Nie ma znaczenia czy mieszkasz w Warszawie, Wrocławiu, Biadkach cz Krotoszynie. Nasze materiały możesz odtwarzać wszędzie tam gdzie jest Internet, bez żadnych ograniczeń czasowych (bez abonamentu).Do kogo jest dedykowany ten przedmiot? W zasadzie do wszystkich studentów, którzy spotkali na swojej drodze studenckiej ramy czy kratownice. Z powodzeniem mogą z niego korzystać studenci budownictwa, wydziału mechanicznego oraz innych.

Szczegółowy spis treści poniżej.

Przykładowe zadania

Spis treści

Korepetycje – podstawy statyki budowli 

1) Lekcja nr 1 – łączna długość nagrania: 32'26''
– przypomnienie kiedy siły i momenty są wpisywane z plusem, a kiedy z minusem
– rodzaje podpór i omówienie sił jakie mogą na nie działać,
– rodzaje obciążeń (skupione, ciągłe itp.)  
– metoda rozkładania sił na składowe (tzw. metoda gwiazdki)

– czym jest moment zginający

- sprawdzanie statycznej wyznaczalności i geometrycznej niezmienności

- obliczanie momentów zginających

- obliczanie sił tnących

- omówienie w jaki sposób sprawdzić czy w obliczeniach nie popełniliśmy błędu

2) Lekcja nr 2 – łączna długość nagrania: 42'51''
w tym nagraniu rozwiązaliśmy belkę z trzema podporami. Jedną przegubowo nieprzesuwną oraz dwiema przegubowo przesuwnymi oraz z przegubem. W zadaniu należy sprawdzić czy układ jest statycznie wyznaczalny, czy jest geometrycznie niezmienny, wyznaczyć reakcje w podporach oraz narysować wykresy sił wewnętrznych (momenty gnące, siły tnące oraz siły osiowe). Belka ma obciążenie ciągłe.
1. belka PSB

3) Lekcja nr 3 – łączna długość nagrania: 51'14''
Rama składająca się z 4 belek. Do ramy jest przyłożone obciążenie ciągłe oraz punktowe. Rama zawiera w sobie przegub oraz dwie podpory nieprzesuwne. W zadaniu najpierw wyznaczamy reakcje w podporach, a następnie prowadzimy obliczenia w celu wyznaczenia momentów gnących, sił tnących i osiowych działających na układ.

2. rama prosta PSB
4) Lekcja nr 4 – łączna długość nagrania: 26'15''

- Omówienie rodzajów łuków (paraboliczny, kołowy)

- omówienie zalet łuków

- schemat obliczania ram z łukami

- tworzenie wzorów funkcyjnych dla łuków w układzie kartezjańskim oraz biegunowym5) Lekcja nr 5 – łączna długość nagrania: 73'45''


- 2 metody za pomocą, których możemy wyznaczyć wzór paraboli

- wyznaczanie momentów gnących w łukach w układzie biegunowym

- wyznaczanie siły tnącej

- prowadzenie obliczeń dla ramy symetrycznej składającej się z 2 belek i wycinku koła. Rama posiada kilka przegubów. Standardowo wyznaczamy w zadaniu reakcje w podporach oraz momenty gnące, siły tnące i siły osiowe   

3. Rama symetryczna PSB

6) Lekcja nr 6 – łączna długość nagrania: 48'34''


- Rama hierarchiczna – obliczenie reakcji w podporach i wyznaczenie sił wewnętrznych oraz narysowanie wykresów momentów gnących, sił tnących i osiowych

4. rama hierarchiczna

7) Lekcja nr 7 – łączna długość nagrania: 36'44''


- Rama z komorą zamkniętą – w nagraniu została pokazana metoda rozwiązywania tego typu ram. W zadaniu zostały obliczone reakcje w podporach oraz siły wewnętrzne. Na ich podstawie zostały stworzone wykresy momentów gnących, sił tnących i osiowych.

 5. rama z komora zamkniętą

8) Lekcja nr 8 – łączna długość nagrania: 16'11''


W tym nagraniu zostały omówione kratownice i metody ich rozwiązywania tj. metoda Rittera, metoda równoważenia więzów, metoda wymiany pręta. Omówienie prętów zerowych

 

9) Lekcja nr 9 – łączna długość nagrania: 18'49''


Rozwiązanie zadania z kratownic metodą równoważenia węzłów. W zadaniu zostały obliczone reakcje w podporach oraz siły osiowe we wszystkich prętach.

 6. kratownica obliczona metodą równoważenia węzłów

10) Lekcja nr 10 – łączna długość nagrania: 20'03''


W nagraniu omówiono metodę Rittera. Rozwiązano również zadanie z tej metody. W następnym nagraniu w 2 kratownicach również została wykorzystana metoda Rittera do ich obliczenia

 7. kratownica liczona metodą Rittera

11) Lekcja nr 11– łączna długość nagrania: 58'43''


W zadaniu rozwiązano 2 kratownice liczone metodą Henneberga (wymiany prętów) w tej metodzie do obliczenia kratownicy wykorzystaliśmy również metodę Rittera

 8. kratownica liczona metodą Henneberga

9. kratownica liczona metodą Henneberga 2

12) Lekcja nr 12– łączna długość nagrania: 22'39''


W nagraniu została omówiona metoda ZPP, czyli zasada prac przygotowanych. W nagraniu został również obliczony przykład do tej metody.

 10. belka liczona metoda prac przygotowanych ZPP

13) Lekcja nr 13– łączna długość nagrania: 19'02''


W tym nagraniu zostały podsumowane wszystkie działy jakie były omówione do tej pory oraz to na co najbardziej należy zwracać uwagę w przypadku liczenia kratownic oraz ram.