facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Kinematyka punktu


Długość korepetycji to 145 min, czyli ponad 2,5h nagrań!

A więc 60 min korepetycji na poziomie studenckim za jedyne 24,80 zł!

Ten kurs jest kontynuacją i  znacznie głębszym poszerzeniem kursu „Kinematyka – poziom studencki” W tamtym kursie były realizowane zadania od najłatwiejszych do coraz trudniejszych. Zrealizowaliśmy tam również sporo trudnych zadań. W tym kursie natomiast kontynuujemy zadania trudne. Kurs jest przede wszystkim skierowany do studentów wydziału mechanicznego jaki i do wszystkich, którzy chcą jeszcze bardziej zgłębić kinematykę punktu.

 

 CO TAK WŁAŚCIWIE ZYSKUJESZ? 

 - Dostęp do kursu, który nigdy nie wygaśnie.

- Błyskawiczne przygotowanie do kolokwium i egzaminu. Dzięki temu kursowi nie będziesz musiał już ślęczeć nad stosami książek po to, żeby coś zrozumieć. Tutaj masz wszystko podane jak na tacy. Dokładnie tak jak na korepetycjach tradycyjnych, tyle tylko że masz je dostępne o każdej godzinie, licencja nigdy nie wygasa, a oprócz tego możesz  nagrania cofać przewijać i odtwarzać nieograniczoną ilość razy.  

- W kursie masz rozwiązane naprawdę sporo zadań. Są tutaj rozpatrzone wszystkie możliwe przypadki jakie spotkasz na kolokwium i egzaminie.

 

Podejmowane zagadnienia:

- biegunowy oraz kartezjański układ współrzędnych

- spirala Archimedesa

- szybkość radialna i transwersalna, wypadkowa

-wartość przyspieszenia stycznego i dośrodkowego

- promień krzywizny

- tor ruchu

- funkcja wektorowa prędkości oraz położenia

- wyznaczanie funkcji szybkości oraz drogi od czasu

- obliczanie całkowitej drogi

 

Szczegółowy spis treści oraz darmowe tablice ze wzorami poniżej.

 

Przykładowe zadania

Spis treści

Korepetycje – Kinematyka punktu 

 

1) Niezbędnik– łączna długość nagrania: 26'27''

-porównanie i omówienie układu kartezjańskiego i biegunowego

- omówienie pochodnych i przedstawienie sposobu ich rozwiązywania

- całki: sposób ich obliczania oraz omówienie o co tutaj chodzi :)

 

2) Zadania  cz.1– łączna długość nagrania: 23'00''

-porównanie i omówienie układu kartezjańskiego i biegunowego

a)Znając funkcję przemieszczenia (funkcja expotencjalna) oraz kąt między wektorem przyspieszenia ze styczną do toru ruchu, oblicz:

- szybkość,

-wartość przyspieszenia stycznego,

- wartość przyspieszenia dośrodkowego,

- promień krzywizny.

  1. b) Na podstawie funkcji wektorowej przyspieszenia, oblicz:

- funkcję wektorową prędkości,

-funkcję wektorową położenia.

W zadaniu trzeba było skorzystać z całkowania (całka nieoznaczona) z treści zadania są podane warunki początkowe.

 

2) Zadania cz.2 – łączna długość nagrania: 13'52''
 Znając równania ruchu w ruchu po okręgu, ustal:

- tor ruchu ,

-szybkość ,

- wartość przyspieszenia.

W zadaniu są podane funkcje ruchu. Na ich podstawie korzystając z pochodnych należy obliczyć tor ruchu, szybkość oraz przyspieszenie.

3) Zadania cz.3 – łączna długość nagrania: 19'46''
W zadaniu jest analizowane przemieszczające się koło. W treści zadania jest podany promień oraz szybkość kontowa. Wyznacz:

- zależność szybkości oraz drogi od czasu (funkcje szybkości oraz przemieszczenia).

 W zadaniu zostały wykorzystane pochodne, całki (całkowanie przez podstawienie) wzory redukcyjne oraz wzory z ruchu po okręgu.

4) Zadania cz.4– łączna długość nagrania: 13'34''
Znając równania ruchu z układu biegunowego wyznacz:

-  tor ruchu (spirala Archimedesa),

- szybkość oraz przyspieszenie jako funkcję czasu.

W zadaniu została wyznaczona również szybkość radialna oraz transwersalna jak i wartości tych przyspieszeń. W obliczeniach zostały wykorzystane pochodne.

5) Zadania cz.5– łączna długość nagrania: 28'03''
Zadanie obliczone w układzie kartezjańskim i biegunowym. Na płycie gramofonowej, która obraca się z szybkością ω porusza się mrówka idąc wzdłuż promienia ze stałą szybkością Vo.  Oblicz:

- równanie oraz tor ruchu,

- szybkość wypadkową radialną i transwersalną.

6) Zadania cz.6– łączna długość nagrania: 20'23''
Jest to kontynuacja zadania z punktu 5 rozwiązywanego dwoma metodami tzn. w układzie kartezjańskim oraz w układzie biegunowym. W tym nagraniu rozwiązujemy następujące zagadnienia:

- przyspieszenie radialne, transwersalne dośrodkowe i styczne,

- promień krzywizny,

- całkowitą drogę zatoczoną przez mrówkę.