facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Mechanika techniczna 1b


Długość korepetycji to 375 min, czyli ponad 6 h nagrań!

 A więc 60 min korepetycji na poziomie studenckim za jedyne 11,24 zł!

 

 CO TAK WŁAŚCIWIE ZYSKUJESZ?

- Nasze materiały otrzymujesz błyskawicznie, dostęp do nich jest 24h. 

- Kurs podzielony jest na dwie części, w tym na część wykładową, w kursie znajduje się również mnóstwo zadań, które są doskonale wytłumaczone i rozwiązane krok po kroku.

Błyskawicznie przygotujesz się do kolokwium i egzaminu, w każdym kursie z mechaniki zastosowano metodę zwiększającą szybkość uczenia. Kurs jest głównie skierowany do studentów,  których programy studiów zawierają mechanikę lub wytrzymałość materiałów.

 Podejmowane zagadnienia:

- wykład z mechaniki,

- obliczanie reakcji w podporach belki,

- wyprowadzenie wzoru na twierdzenia Schwedlera-Żurawskiego,

- rysowanie wykresów momentów gnących i sił tnących oraz sił osiowych dla belek,

 Do Kursu dołączone są darmowe wzory z matematyki (wzory całkowe)

Usiądź wygodnie i włącz korepetycje z MECHANIKI .

Szczegółowy spis treści oraz darmowe tablice ze wzorami poniżej.

 

Przykładowe zadania

Spis treści

Korepetycje mechanika techniczna 1b

 

1) Niezbędnik – łączna długość nagrania: 35’58”

- omówienie różnic między belką a kratownicą.

Odpowiadamy na pytanie dlaczego belka mimo iż składa się z jednego pręta jest trudniejsza w obliczeniach niż kratownica, która takich prętów posiada bardzo wiele.

- omówienie konwencji odnośnie znaków przy obliczaniu reakcji w podporach oraz reakcji wewnętrznych.

- omówienie rodzajów podpór oraz spodziewanych reakcji

- analiza belki. Omówienie sposobu obliczania idąc od strony lewej do prawej i na odwrót.

- siła ciągła. Sposób obliczeń.

- omówienie siły tnącej i metody jej obliczania.

- wyprowadzenie twierdzenia Schwedlera-Żurawskiego.

 

2)     Mechanika techniczna 1b cz.1 – łączna długość nagrania: 36’37”

W nagraniu zostało omówione jedno zadanie. Belka z podporą przegubowo przesuwna i przegubowo nieprzesuwna wraz z siłami skupionymi przyłożonymi do niej.   W zadaniu zostały obliczone reakcje w podporach, a następnie momenty gnące oraz siły tnące. Siły tnące zostały obliczone dwiema metodami tj. robiąc pochodną po momencie gnącym, a druga metoda to sumując siły przyłożone prostopadle do belki.  Po wykonaniu obliczeń został sporządzony wykres momentów gnących, sił tnących oraz sił osiowych.

 

3)     Mechanika techniczna 1b  cz.2 – łączna długość nagrania: 49’29’’

        W zadaniu należy obliczyć reakcje w podporach oraz sporządzić wykres momentów gnących, sił tnących i sił osiowych.  W zadaniu pojawiła się siła ciągła prostokątna oraz siła skupiona pod kątem 45o do belki.

      

 

4)     Mechanika techniczna 1b  cz.3 – łączna długość nagrania: 38’08”

        W zadaniu obliczonym w tym nagraniu mamy belkę z dwoma przedziałami, która posiada siłę ciągłą prostokątną oraz moment siły przyłożony do konstrukcji. W zadaniu mamy obliczyć reakcje  podporach i zrobić wykresy.

 

5)       Mechanika techniczna 1b   cz.4 –  łączna długość nagrania: 40’59”

W tym nagraniu obliczyliśmy dwa zadania. Znajdziesz tutaj belkę, do której jest przyłożona siła ciągła oraz dwa momenty siły. W drugim zadaniu znajdziesz belkę w utwierdzeniu. To jest pierwsze zadanie obliczane idąc od strony lewej do prawej i od prawej do lewej. 

 

6)       Mechanika techniczna 1b   cz.5 –  łączna długość nagrania: 54’19”

W tym nagraniu obliczyliśmy dwa zadania. Rozważaliśmy tutaj przypadek belki zamocowanej w utwierdzeniu posiadającą trzy przedziały. Belka była obciążona siła ciągłą prostokątną. W drugim zadaniu znajdziesz siłę ciągła trójkątną z dwoma podporami (przegubowo przesuwny i przegubowo nieprzesuwny).

 

7)       Mechanika techniczna 1b   cz.6 –  łączna długość nagrania: 43’17”

W tym nagraniu również obliczyliśmy dwa zadania. W pierwszym zadaniu mieliśmy belkę zamocowaną w utwierdzeniu posiadającą jeden przedział i siłę ciągłą trójkątną. W drugim zadaniu mieliśmy również belkę  zamocowaną w utwierdzeniu, ale belka posiadała dwa przedziały z dwoma siłami ciągłymi trójkątnymi. W każdym zdaaniu oczywiście obliczaliśmy reakcje w podporach oraz prowadziliśmy obliczenia dla momentów gnących, sił tnących i sił osiowych. Zadania zostały zakończone sporządzeniem wykresów.

 

8)       Mechanika techniczna 1b   cz.7 –  łączna długość nagrania: 34’27”

W tym zadaniu rozwiązaliśmy zadanie, w którym belka posiada dwie podpory przegubowo przesuwne oraz jedna przegubowo nieprzesuwną. Oprócz tego w belce mamy dodatkowy przegub. Belka jest obciążona siłą ciągłą prostokątną. W zadaniu obliczyliśmy reakcje w podporach i przeprowadziliśmy sprawdzenie poprawności obliczeń plus obliczyliśmy momenty gnące, siły tnące oraz siły osiowe i wykonaliśmy wykresy.

 

9)       Mechanika techniczna 1b   cz.8 –  łączna długość nagrania: 40’14”

Kolejne zadanie, w którym mamy do obliczenia belkę z przegubem. Belka jest obciążona siła ciągła oraz momentem siły. Belka jest przymocowana w układzie za pomocą łyżwy pionowej, podpory przebudowo przesuwnej oraz drugiej podpory przegubowo przesuwnej, ale usadowionej do podłoża pod kątem 45o. W zadaniu obliczyliśmy siły tnące, momenty gnące i siły osiowe, a wyniki umieściliśmy na wykresie.

 

 

10)       Mechanika techniczna 1b   cz.9 zadania do samodzielnego policzenia –  łączna długość nagrania: 2’14”

W tym nagraniu znajdziesz 2 zadania do samodzielnego policzenia. Są to zadania z siłą ciągłą prostokątną i trójkątną oraz zadanie z dodatkowym przegóbem. W nagraniu pokazałem rozwiązanie.