facebook-icon twitter-icon youtube-icon

Mechanika techniczna 1b


Długość korepetycji to 229 min, czyli prawie 4 h nagrań!

 A więc 60 min korepetycji na poziomie studenckim za jedyne 15,69 zł!

 

 CO TAK WŁAŚCIWIE ZYSKUJESZ?

- Nasze materiały otrzymujesz błyskawicznie, dostęp do nich jest 24h. 

- Kurs podzielony jest na dwie części, w tym na część wykładową, w kursie znajduje się również mnóstwo zadań, które są doskonale wytłumaczone i rozwiązane krok po kroku.

Błyskawicznie przygotujesz się do kolokwium i egzaminu, w każdym kursie z mechaniki zastosowano metodę zwiększającą szybkość uczenia. Kurs jest głównie skierowany do studentów,  których programy studiów zawierają mechanikę lub wytrzymałość materiałów.

 Podejmowane zagadnienia:

- wykład z mechaniki,

rysowanie wykresów momentów gnących i sił tnących dla belek,

wyznaczanie środków ciężkości,

- wyznaczanie momentów bezwładności.

 Do Kursu dołączone są darmowe wzory z matematyki (wzory całkowe) oraz tablica z momentami bezwładności różnych figur.

Usiądź wygodnie i włącz korepetycje z MECHANIKI .

Szczegółowy spis treści oraz darmowe tablice ze wzorami poniżej.

 

Przykładowe zadania

Spis treści

Korepetycje mechanika techniczna 1b 


1) Niezbędnik matematyczny – łączna długość nagrania: 18'19''
– moment gnący,
– siła tnąca,
– analiza układu belkowego idąc od strony lewej do prawej i od prawej do lewej,
– środek ciężkości (wyprowadzenie wzoru),
– wzory na środek ciężkości dla linii, pola powierzchni, objętości i masy.


2) Mechanika techniczna 1b cz.1 – łączna długość nagrania: 34'06''
2 zadania
Obliczanie i rysowanie wykresów momentów gnących i sił tnących dla układów, w których siła jest:
- skupiona,
- ciągła prostokątna.


4) Mechanika techniczna 1b cz.2 – łączna długość nagrania: 32'38''
3 zadania
Obliczanie i rysowanie wykresów momentów gnących i sił tnących dla układów, w których siła jest:
- ciągła prostokątna,
- ciągła trójkątna,
- są przyłożone momenty siły na belce.


5) Mechanika techniczna 1b cz.3 – łączna długość nagrania: 26'09''
3 zadania
Obliczanie i rysowanie wykresów momentów gnących i sił tnących dla układów, w których belka jest wmurowana w ścianę i jest obciążona siłami:

- skupionymi,
- ciągłymi prostokątnymi,
- ciągłymi trójkątnymi.


6) Mechanika techniczna 1b cz.4 – łączna długość nagrania: 26'21''
2 zadania
- belka wmurowana w ścianę obciążona siłą w kształcie trójkąta równobocznego,
- belka z przegubem.


7) Nagrania cz.5 – długość nagrania: 22'53''
4 zadania
Wyznaczanie środków ciężkości figur ciągłych:
- środek ciężkości linii,
- środek ciężkości półkola,
- pola pod wykresem funkcji.


8) Nagranie cz.6 – długość nagrania: 21'52''
5 zadań
Wyznaczanie środków ciężkości różnych figur :
- środek ciężkości trójkąta,
- środek ciężkości układów złożonych z kilku prętów,
- środek ciężkości układów złożonych z kilku pól powierzchni,
- środek ciężkości brył w R3.


9) Nagranie cz.7 – długość nagrania: 26'58''
5 zadań
Wyznaczanie momentów bezwładności różnych figur :
- obszarów ograniczonych jakąś funkcją,
- trójkąta,
- półkola,
- twierdzenie Steinera.


10) Nagranie cz.8 – długość nagrania: 20'10''
5 zadań
Wyznaczanie momentów bezwładności różnych figur:
- pręta o zmiennej gęstości,
- walca,
- figur złożonych, składających się z np. okręgu, trójkąta, prostokąta.

Do Kursu są dołączone darmowe materiały, takie jak:
- wzory matematyczne (wzory całkowe),
- momenty bezwładności różnych figur.