facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Termodynamika 1b


Długość korepetycji to 184 min, czyli ponad 3 h nagrań!

A więc 60 min korepetycji na poziomie studenckim za jedyne 22,80 zł!

 

 CO TAK WŁAŚCIWIE ZYSKUJESZ?

- Błyskawiczny dostęp do korepetycji 24h. Te korepetycje to nagrania wideo, na których tłumaczymy te zagadnienia od A do Z. Po przesłuchaniu tego kursu nie będziesz miał żadnych problemów z zrozumieniem tego działu. U nasz na sotnie możesz korzystać z zakupionych materiałów ile chcesz i kiedy chcesz. Nie ma u nas żadnych ograniczeń abonamentowych. Raz kupujesz i korzystasz do woli. 

- Kurs z Termodynamiki 1b jak i każdy inny zbudowany jest z kilku lub kilkunastu nagrań wideo. W każdym kursie znajduje się część wykładowa, w której tłumacze tylko te zagadnienia, z którymi się spotkasz podczas liczenia zadań. Mając już podstawy teoretyczne, w kolejnych nagraniach przechodzimy do liczenia zadań. Wszystkie zadania są ułożone od najłatwiejszych do coraz trudniejszych, a w tłumaczeniu niczego nie pomijamy (nie stosujemy żadnych skrótów myślowych). Oprócz tego w kursie stosujemy techniki szybkiego zapamiętywania, dzięki czemu opanujesz te zagadnienia błyskawicznie.

Zawsze marzyłeś o szybkim zaliczeniu bez poprawek? Kiedy ty zakuwałeś część z twoich znajomych miała już wolne? Dzięki nam też możesz tak mieć! Korzystając z naszych materiałów nie musisz nigdzie jeździć na korepetycje. Wszystko jest dostępne przez Internet. Wystarczy, że zalogujesz się w zakładce „Moje konto” i zaczniesz korzystać z korepetycji online. Usiądź wygodnie w swoim pokoju przy szklance kawy lub dobrej herbaty i przygotuj się do egzaminów błyskawicznie.  

Podejmowane zagadnienia:

- zmiana entropii,

- warunki dla przemiany odwracalnej i nieodwracalnej,

- przemiany charakterystyczne (izobara, izochora, izoterma, izentropa (adiabata), politropa wraz z wyprowadzeniem i omówieniem równania przemiany, pracy bezwzględnej i technicznej jak i ciepła,

- praca i sprawność obiegu,

- obieg na wykresie p-V i T-S,

- obliczanie parametrów obiegu,

 Do kursu dołączone są darmowe wzory z termodynamiki.

Usiądź wygodnie i włącz korepetycje z Termodynamiki 1b!

 Szczegółowy spis treści oraz darmowe tablice ze wzorami poniżej.

Przykładowe zadania

Spis treści

Korepetycje termodynamika 1b

1) Niezbędnik cz. 1 – łączna długość nagrania: 28'37'' 

– podstawowe działania na ułamkach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków),
– przekształcenia wzorów,
– obliczanie układów równań,
– zasady tworzenia jednostek (przedrostki: giga-, mili-, nano-, itd.),
– przeliczanie jednostek objętości z m3 na dm3 lub cm3 i na odwrót,
– obliczanie masy molowej,
– warunki normalne,
– warunki standardowe,
– stechiometria


2) Niezbędnik cz. 2 – łączna długość nagrania: 38'40''
W niezbędniku znajduje się :
- omówienie równania Clapeyrona oraz zaprezentowanie rożnych jego przekształceń ,
- zapis równania Clapeyrona dla strumieni oraz jego przekształcenia,
- stała gazowa oraz różne zapisy stałej gazowej,
- moc,
- I zasada termodynamiki,
- wyprowadzenie pracy bezwzględnej,
- praca użyteczna,
- praca techniczna,
- ciepło przemiany,
- wzór do obliczania zmiany energii wewnętrznej oraz entalpii,
- wyprowadzenie drugiej postaci I zasady termodynamiki.


3) Niezbędnik cz.3– łączna długość nagrania: 12'55''
– omówienie entropii,
– zastosowanie entropii do oceny samorzutności procesów (warunek istnienia procesów odwracalnych i nieodwracalnych),
- entropia jako funkcja stanu – wyprowadzenie wzoru na zmianę entropii,
- omówienie trzech wzorów na zmianę entropii oraz ich analiza w zależności od warunków tj.: izochora, izobara, izoterma, adiabata, politropa.


4) Zadania cz.1 – łączna długość nagrania: 11'38''
4 zadania, w których rozważano:
– zmianę entropii pod wpływem temperatury w ciałach stałych,
- zmianę entropii dla gazu w różnych warunkach, to znaczy w warunkach izotermicznych oraz izochorycznych itd.


5) Niezbędnik cz.4 – długość nagrania: 34'26''
- omówienie przemian charakterystycznych tj.: izobary, izochory, izotermy, izentropy (adiabaty), politropy, wraz z wyprowadzeniem wzorów na równanie przemiany, pracę bezwzględną, techniczną oraz ciepło przemiany,
- przedstawienie idei w obiegach,
- praca obiegu,
- sprawność obiegu,
- omówienie cyklu Carnota wraz z wyprowadzeniem wzoru na sprawność obiegu.


6) Zadania cz.2 – długość nagrania: 26'09''
2 zadania, w których rozważano:
– obieg składający się z przemiany izochorycznej, izotermicznej i izobarycznej oraz z politropowej, izobarycznej i izentropowej. W zadaniach trzeba było narysować obieg na wykresie p-V oraz T-S oraz poobliczać wszystkie parametry obiegu, czyli temperaturę, ciśnienie i objętość w punktach charakterystycznych. W zadaniach obliczano również sprawność obiegu i porównano go ze sprawnością Carnota w zakresie najwyższej i najniższej temperatury.


7) Zadania cz.3 – długość nagrania: 11'47''
– rozwiązano zadanie z cyklu Carnota, w którym również trzeba było narysować obieg na wykresie p-V i T-S. Obliczano parametry obiegu, pracę obiegu, ciepło pobrane i oddane do chłodnicy jak i jego sprawność.


8) Zadania cz.4 – długość nagrania: 20'29''
2 zadania, w których rozważano:
– obieg Otto oraz obieg Diesla. Podobnie jak w poprzednich zadaniach trzeba było narysować obiegi na wykresie p-V i T-S. Obliczano również parametry obiegu jak i ich sprawności.

Nauka TERMODYNAMIKI jeszcze nigdy nie była tak łatwa!

Do Kursu są dołączone darmowe materiały, takie jak:
- molowe pojemności cieplne dla gazów,
- układ okresowy pierwiastków,
- wzory z termodynamiki 1a i 1b,
- zestawienie wzorów przemian charakterystycznych,
- informacje o obiegach.