facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Posty oznaczone tagiem: Planimetria

Zad. 28 Matura z matematyki 2017 - planimetriaDane są dwa okręgi o środkach w punktach P i R, styczne zewnętrznie w punkcie C. Prosta AB jest styczna do obu okręgów odpowiednio w punktach A i B oraz |<APC|=α i |<ABC|=β ...

Zad. 16, maj 2017, matura z matematyki - PlanimetriaZadanie z arkusza maturalnego Matura z matematyki  2017- poziom podstawowy - W trójkącie ABC punkt D leży na boku BC, a punkt E leży na boku AB. Odcinek DE jest równoległy do ...

Zad. 32, maj 2016, Matura z matematyki, PlanimetriaJeden z kątów trójkąta jest trzy razy większy od mniejszego z dwóch pozostałych kątów, które różnią się o 50°. Oblicz kąty tego trójkąta ...

zad. 19, maj 2016, matura z matematyki Planimetria, Pole trójkątaOkręgi o promieniach 3 i 4 są styczne zewnętrznie. Prosta styczna do okręgu o promieniu 4 w punkcie P przechodzi przez środek okręgu o promieniu 3 (zobacz rysunek) Pole trójkąta, kt&o...

zad. 7, maj 2016, matura z matematyki. Planimetria, obliczanie miary kątaPunkty ABCD leżą na okręgu o środku S (zobacz rysunek). Miara kąta BDC jest równa: A.  91°       B.  72,5°      C.  18°   &nb...

Zad. 29, maj 2016, matura z matematyki, Planimetria, Wykaż, żeDany jest trójkąt prostokątny ABC. Na przyprostokątnych AC i AB tego trójkąta obrano odpowiednio punkty D i G. Na przeciprostokątnej BC wyznaczono punkty E i F takie, że |...

zad. 16, maj 2016, matura z matematyki, poziom podstawowyPrzedstawione na rysunku trójkąty ABC i PQR są podobne. Bok AB trójkąta ABC ma długość: A. 8 B. 8,5 C. 9,5 D. 10 Musimy ustalić ile wynosi długość boku AB. Z treści...