facebook-icon twitter-icon nk-icon youtube-icon


I Prawo Kirchhoffa

I prawo Kirchhoffa naprawdę łatwo zapamiętać. Kirchhoff obserwując połączone rury z wodą zauważył, że woda która płynie czerwoną rurą musi wypłynąć rurami zielonymi (patrz na rysunek).

 zdjęcie rur z wodą

Wiedząc to, stwierdził, że w prądzie mamy taką samą sytuację tyle tylko, że takimi „rurami” w elektryce są przewody elektryczne, a odpowiednikiem płynącej wody jest prąd elektryczny ( przemieszczające się elektrony). Wiedząc już to można napisać równanko:

i1=i2+i3+i4

Natężenie prądu, które wpływa czyli i1 musi być równe natężeniom prądów w gałęziach wypływających (i2,i3,i4)

 zdjęcie z płynącym prądem

Jeśli ta tematyka bardzo Cię interesuje, to dla Twojej ciekawości dodam, że to prawo można zinterpretować też inacze,j a mianowicie: w węźle prąd nie może się gromadzić, bo węzeł to tylko splecione przewody. One nie gromadzą energii elektrycznej. Przewody mogą ją tylko przesyłać (energie elektryczną może gromadzić np. kondensator). Skoro w węźle prąd nie może się gromadzić to możemy zrobić bilans tego co wpływa i wypływa z węzła i ten bilans musi być równy zero, bo prąd nie może się tam gromadzić. Załóżmy tylko, że prąd wpływający do węzła jest ujemny, a ten który wypływa jest dodatki. Wiedząc już to możemy napisać bilans: 

-i1+i2+i3+i4=0

Jak przekształcisz ten zapis i wyciągniesz z niego i1 to otrzymasz że i1=i2+i3+i4 . Jak widzisz otrzymaliśmy dokładnie to samo co w tym pierwszym sposobie interpretacji tego prawa. Oba rozważania są poprawne.


Brak powiązanych wpisów.


Kategoria: PRAWA FIZYCZNE

Dodaj komentarz

Lista komentarzy