facebook-icon twitter-icon youtube-icon

Posty z kategorii: PRAWA CHEMICZNE

Równanie Hendersona-HasselbalchaRównania Hendersona-Hasselbalcha Poniżej pokażę wyprowadzenie tego wzoru do buforu octanowego i amonowego. To równanie można wykorzystać do obliczenia pH buforu. Prawda jednak jest...

Kategoria: PRAWA CHEMICZNE

Chemia analityczna - analiza wagowa


Chemia analityczna - analiza wagowa

Analiza wagowa Jest to metoda analityczna, za pomocą której można oznaczyć, określić zawartość jakiegoś pierwiastka. Tę metodę można stosować tylko i wyłącznie w przypadku gdy dany pie...

Kategoria: PRAWA CHEMICZNE

Stężenie molowe


Stężenie molowe

Stężenie molowe    Stężenie molowe można obliczyć korzystając ze wzoru poniżej   n – ilość moli V- objętość dm3 Z tego wzoru wynika, że to stężenie można oblicz...

Kategoria: PRAWA CHEMICZNE

Stężenie procentowe


Stężenie procentowe

Stężenie procentowe Jest to wielkość mówiąca o ilości substancji rozpuszczonej w 100g roztworu. Roztwór 20% NaCl tzn. że w takim roztworze jest 20g NaCl rozpuszczone w 100g rozt...

Kategoria: PRAWA CHEMICZNE

Chemia nieorganiczna 1a - Stopień dysocjacji, stała dysocjacjiStopień dysocjacji, stała dysocjacji, zadanie   Treść zadania: Oblicz stopień dysocjacji  kwasu octowego o stężeniu molowym 1,7 mol/dm3 . I=1A. Od czego zawsze warto zacząć&n...

Kategoria: PRAWA CHEMICZNE