facebook-icon twitter-icon nk-icon youtube-icon

Chemia nieorganiczna 1a - Stopień dysocjacji, stała dysocjacji

Oblicz stopień dysocjacji  kwasu octowego

o stężeniu molowym 1,7 mol/dm3 . I=1A.

 

W tym zadaniu mamy obliczyć stopień dysocjacji kwasu octowego. Zawsze na początku warto zacząć od napisania równania reakcji.

Mamy obliczyć stopień dysocjacji, dlatego warto napisać sobie równanie na stopień dysocjacji.  

Stopień dysocjacji nie zawsze musi być podany w procentach, po prostu jak nie pomnożymy tego razy 100% to otrzymamy wartość bezwymiarową, bezprocentową. Czyli tak, mamy obliczyć alfę... Co znamy z treści zadania. Niestety nie znamy stężenia jonów wodorowych, w takim razie nie jesteśmy wstanie obliczyć stopnia dysocjacji. W takiej sytuacji trzeba zerknąć do treści zadania i zobaczyć co tam jest jeszcze podane. Oczywiście jest tam podana moc jonowa roztworu, a przecież  znając moc jonową można odczytać z tablic pKa dla kwasu. 

pKa dla kwasu octowego to ujemny logarytm ze stałej dysocjacji kwasu, który jest równy 4,55, to jest prościutkie równanie logarytmiczne, także mamy stałą Ka skoro już znamy stałą dysocjacji kwasu octowego to warto napisać sobie równanie na stałą dysocjacji tego kwasu.   

Stała Ka wygląda zawsze tak samo, to znaczy w liczniku jest iloczyn stężeń produktów,  dlatego mam tutaj stężenie H^plusów oraz stężenie anionów octanowych, a w mianowniku jest stężenie tego co nie zdysocjowało, dlatego od całkowitego stężenia odjąłem stężenie H^plusów.    Kwas octowy jest bardzo słabym kwasem dlatego robię założenie. Zakładam że stężenie H^+ jest ostro mniejsze od stężenia Co kwasu.

Podniosłem sobie H^plusy do kwadratu. Założyliśmy sobie, że stężenie H^plusów jest dużo  mniejsze od Co ,  dlatego z mianownika wyrzuciłem również te H^plusy,  przez co mam tutaj tylko to Co.

 Teraz patrzymy sobie na wzór stopnia dysocjacji  i  na stałą dysocjacji.  Widać, że  można wyciągnąć   H plus  i wstawić.

Przekształciłem sobie równanie przez co otrzymałem zmienione równanie na H^ plus.

A następnie za  H^+ podstawiłem dane,  widać teraz, że po tym podstawieniu bez problemu można z tego równania obliczyć szukany przez nas stopień dysocjacji, bo „C0” znamy,  Ka również.  Wystarczy tylko przekształcić równanie i wyliczyć z niego alfę.

Od razu przekształciłem sobie równanie  i wyprowadziłem wzór na alfe. Wystarczy już tylko podstawić dane i obliczymy ile jest równa alfa, czyli stopień dysocjacji.

Mamy alfę! Żeby łatwiej się na to patrzyło to pomnożyłem to razy 100% i otrzymałem że stopień dysocjacji kwasu octowego jest równy 0,4%. Jest to mniej niż 1 %,  dlatego można uznać że to założenie było słuszne.  Te zadania ze stałą równowagi są naprawdę bardzo ważne. Na pewno na kolokwium będziesz coś z tego miał także ja na Twoim miejscu  szczególnie mocno bym się do tego przyłożył.

Tłumaczenie tego zadania można znaleźć na naszym YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=d-zZ85A2tr0

Pozdrawiam serdecznie!

 


Brak powiązanych wpisów.


Kategoria: ZADANIA Z FIZYKI

Dodaj komentarz

Lista komentarzy