facebook-icon twitter-icon youtube-icon

Posty z kategorii: MATURA Z MATEMATYKI

Zad. 21 Matura z matematyki 2017 - StereometriaRozwiązujemy dziś zadanie nr 21 z arkusza maturalnego Matura z matematyki - poziom podstawowy. Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, w którym wysokość jes...

Zad. 20 Matura z matematyki 2017 - Geometria analitycznaDany jest okrąg o środku S=(2,3) i promieniu r=5. Który z podanych punktów leży na tym okręgu? A=(-1, 7) B.   B=(2, -3)        C.&nb...

Zad. 19 Matura z matematyki 2017 - Geometria analitycznaW tym zadaniu mamy ustalić równanie prostej, która jest prostopadła do równania z treści zadania. Skoro szukana przez nas prosta jest prostopadła, to znaczy, że jej wspó...

Zad. 18 Matura z matematyki 2017 - FunkcjeNa rysunku przedstawiona jest prosta k o równaniu y=ax, przechodząca przez punkt A=(2,-3) i przez początek układu współrzędnych, oraz zaznaczony jest kąt alfa nachylenia tej prostej d...

Zad. 17 Matura z matematyki 2017 - TrygonometriaObwód trójkąta ABC, przedstawionego na rysunku, jest równy... Na rysunku mamy przedstawiony trójkąt. Znamy wartość kąta ostrego oraz długość jednego z boków. A...

Zad. 16, maj 2017, matura z matematyki - PlanimetriaZadanie z arkusza maturalnego Matura z matematyki  2017- poziom podstawowy - W trójkącie ABC punkt D leży na boku BC, a punkt E leży na boku AB. Odcinek DE jest równoległy do ...

Zad. 15, maj 2017, matura z matematyki - TrygonometriaCo widać  z tego zadania? Widać, że na średnicy oparty jest kąt ABC. Dowolny kąt oparty na średnicy zawsze ma 90O. Z tego juz bardzo łatwo obliczyć kąt OCB, który jest taki sam jak OBC....

Zad. 14, maj 2017, matura z matematyki - TrygonometriaJeśli m=sin50o, to... m=sin40o B. m=cos40o C. m=cos50o     D. m=tg50o               Znając warto...

Zad 13. maj 2017, matura z matematyki, ciąg geometrycznyDziś publikujemy kolejne zadanie z arkusza maturalnego - Matura podstawowa z matematyki , poziom podstawowy. Tym razem jest to zadanie dotyczące ciągu geometrycznego.  Poniżej treść zadania: ...

Zad 12. maj 2017, matura z matematyki, ciąg arytmetycznyW ciągu arytmetycznym (an), określonym dla ≥1, dane są: a1=5, a2=11. Wtedy... Aby ustalić ile równe jest na przykład a14  lub a11 to musimy znać wzór ogólny tego cią...