facebook-icon twitter-icon nk-icon youtube-icon

Zad. 20  Matura z matematyki 2017 - Geometria analityczna

Dany jest okrąg o środku S=(2,3) i promieniu r=5. Który z podanych punktów leży na tym okręgu?

  1. A=(-1, 7) B.   B=(2, -3)        C.   C=(3, 2)        D.   B=(5, 3)

W tym zadaniu znamy współrzędne środka okręgu oraz jego promień. Na tej podstawie mamy ustalić, które z podanych podpunktów należą do danego okręgu.

Jak to najłatwiej sprawdzić?

Najlepiej napisać równanie okręgu, a następnie po kolei w miejsce x i y wstawić współrzędne z zadania. Tam gdzie lewa strona nie będzie równa prawej, to taki punkt nie będzie należał do okręgu.

Zadań z geometrii analitycznej jest całkiem sporo na maturze. Jest to jeden z ważniejszych działów dlatego nie omijaj go. http://fizyka-kursy.pl/kurs/geometria-analityczna 

 


Powiązane wpisy:


Dodaj komentarz

Lista komentarzy