facebook-icon twitter-icon youtube-icon

Posty z kategorii: MATURA Z MATEMATYKI

zad 11. maj 2017, matura z matematyki, funkcja wykładniczaNa rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji wykładniczej f określonej wzorem f(x)=a2. Punkt A=(1,2) należy do tego wykresu funkcji. Z treści zadania znamy równanie funkcji wykładnic...

Zad. 10, maj 2017, matura z matematyki, funkcja kwadratowaNa rysunku przedstawiono fragment wykresu funkcji kwadratowej f(x)=ax2+bx+c o miejscach zerowych: -3 i 1. Z treści zadania znamy miejsca zerowe i współrzędne wierzchołka paraboli. Wsp&...

zad. 9, maj 2017, matura z matematyki, FUNKCJA LINIOWA, Miejsce zeroweMiejscem zerowym funkcji liniowej f(x) jest liczba... Tutaj mamy obliczyć miejsce zerowe, czyli miejsce przecięcia funkcji z osią X. Gdy funkcja przecina oś X wówczas y lub inaczej m&oacu...

zad. 8, maj 2017, matura z matematyki, poziom podstawowyRównanie x(x2-4) (x2+4)=0 z niewiadomą x a.  nie ma rozwiązań w zbiorze liczb rzeczywistych. b.  ma dokładnie dwa rozwiązania w zbiorze liczb rzeczywistych c.   ...

zad 7. maj 2017, matura z matematyki, nierównościZad. 7 Wskaż rysunek, na którym jest przedstawiony zbiór wszystkich rozwiązań nierówności 2-3x≥4. Trzeba rozwiązać tę nierówność, a następnie narysować wykres. ...

zad. 6, maj 2017, matura z matematyki, poziom podstawowy, nierównościDo zbioru rozwiązań nierówności (x4+1)(2-x)>0 nie należy liczba -3 B. -1           C.  1      &n...

zad 5. maj 2017, matura z matematykiTo jest typowe zadanie, w którym trzeba wykorzystać działania na liczbach i równania. Przede wszystkim co od razu rzuca się w oko to to, że po ogu stronach równania wyraże...

zad 4. maj 2017, matura z matematyki


zad 4. maj 2017, matura z matematyki

Liczba osobników pewnego zagrożonego wyginięciem gatunku zwierząt wzrosła w stosunku do liczby tych zwierząt z 31 grudnia 2011 r. o 120% i obecnie jest równa 8910. Ile zwierząt liczył...

zad 3. maj 2017, matura z matematykTreść zadania: Liczba 2log23-2log25 jest równa W tym zadaniu wykorzystamy działania na logarytmach. Warto w tym momencie otworzyć tablice maturalne na str.2 , w dziale "Logarytmy&quo...

zad 2. maj 2017, matura z matematykiKolejne zadanie, w którym trzeba wykorzystać działania na potęgach a konkretnie tym razem działania na pierwiastkach. Więcej na ten temat znajdziecie w kursie "Działania na liczbach, pr...