facebook-icon tiktok-icon youtube-icon


W tym zadaniu mamy ustalić równanie prostej, która jest prostopadła do równania z treści zadania. Skoro szukana przez nas prosta jest prostopadła, to znaczy, że jej współczynnik kierunkowy prostej jest odwrócony "do góry nogami" i ma przeciwny znak. Jeśli chodzi o współczynnik "b" to obliczymy to wykorzystując fakt, że prosta przechodzi przez punkt "A" o współrzędnych (-2,4).

To jest typowe zadanie z geometrii analitycznej. Praktycznie na każdej maturze z matematyki spotkasz się z tego typu zadaniami. Są to naprawdę bardzo proste zadania, tak więc szkoda byłoby tracić punkty na takich zadaniach. Tego typu zadania obliczałem w kursie „Geometria analityczna” http://fizyka-kursy.pl/kurs/geometria-analityczna


Powiązane wpisy: