facebook-icon twitter-icon nk-icon youtube-icon

Posty oznaczone tagiem: kursy online

Zad. 21 Matura z matematyki 2017 - Stereometria


Zad. 21  Matura z matematyki 2017 - Stereometria

Rozwiązujemy dziś zadanie nr 21 z arkusza maturalnego Matura z matematyki - poziom podstawowy. Pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego, w którym wysokość jest ...

Zad. 20 Matura z matematyki 2017 - Geometria analityczna


Zad. 20  Matura z matematyki 2017 - Geometria analityczna

Dany jest okrąg o środku S=(2,3) i promieniu r=5. Który z podanych punktów leży na tym okręgu? A=(-1, 7) B.   B=(2, -3)        C. ...

Zad. 19 Matura z matematyki 2017 - Geometria analityczna


Zad. 19  Matura z matematyki 2017 - Geometria analityczna

W tym zadaniu mamy ustalić równanie prostej, która jest prostopadła do równania z treści zadania. Skoro szukana przez nas prosta jest prostopadła, to znaczy, że jej wspó...