facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Wektory. Ruch po okręgu


Długość korepetycji to 287 min, czyli prawie 5h nagrań!

A więc 60 min korepetycji na poziomie studenckim za jedyne 14,60 zł!

CO ZYSKUJESZ?

- Nie ograniczony niczym nie skrępowany dostęp do nagrań. Po nabyciu kursu możesz go odtwarzać logując się do zakładki „Moje konto”.

- Dostęp do 8 nagrań. Dwa pierwsze nagrania to tzw. niezbędnik. Są to nagrania, na których w przystępny dla studenta sposób tłumaczymy zagadnienia matematyczne oraz prawa fizyczne wykorzystywane akurat w tym dziale. My tłumaczymy tylko to co naprawdę jest wykorzystywane. Robimy to szybko i bardzo dokładnie bez zbędnego owijania w bawełnę. W kolejnych nagraniach liczymy dużą ilość zadań z wektorów i ruchu po okręgu.

- Oszczędzasz czas i pieniądze! Dzięki zastosowaniu metody zwiększającej szybkość uczenia nauczysz się fizyki naprawdę szybko. Kurs przeznaczony do studentów i wszystkich spragnionych wiedzy.

 

Podejmowane zagadnienia:

- wykład z matematyki oraz z fizyki,

- zadania z ruchu po okręgu,

- iloczyn skalarny,

- iloczyn wektorowy,

- gradient,

- dywergencja. 

Poniżej znajdują się darmowe materiały do pobrania. Są to wzory z matematyki tj. wzory całkowe,  wzory na pochodne, tablice trygonometryczne oraz wzory z ruchu po okręgu.

 

Usiądź wygodnie w swoim pokoju i włącz korepetycje z fizyki.                                                                                                

Spis treści kursu oraz darmowe materiały do pobrania znajdują się poniżej.

Przykładowe zadania

Spis treści

Korepetycje

Wektory. Ruch po okręgu

1) Niezbędnik matematyczny cz.1 – łączna długość nagrania: 21'41'' 
– podstawowe działania na ułamkach 
– przekształcenia wzorów 
– układy równań,
– trygonometria 
– przeliczanie jednostek


2) Niezbędnik matematyczny cz.2 – łączna długość nagrania: 42'10'' 

– tworzenie wektorów mając współrzędne obu końców 
– długość wektora 
– działania na wektorach
– iloczyn skalarny 
– macierze
– iloczyn wektorowy 
– gradient
– omówienie wzorów z ruchu po okręgu 3) Wektory cz.1 – łączna długość nagrania: 40'56'' 

4 zadania na różnym poziomie trudności. Zagadnienia podejmowane: 

- działania na wektorach,
- obliczanie kąta między wektorami i osiami współrzędnych, 
- długość wektora, 
- wektor jednostkowy.

-Sprawdzenie czy wektory dwóch sił są do siebie prostopadłe. Wykorzystanie iloczynu skalarnego.

- Działania na wektorach tj. dodawanie, odejmowanie, mnożenie wektora przez liczbę oraz wykorzystanie iloczynu skalarnego do obliczenia kąta między wektorami.

- Obliczenie kąta między dwusiecznymi utworzonymi między osią x,y oraz y,z. W zadaniu wykorzystano iloczyn skalarny.

- Obliczenie współrzędnych wektora znając punkty w przestrzeni. Na tej podstawie należy obliczyć długość wektora oraz kąt jaki on tworzy z osiami układu współrzędnych. Oprócz tego należy w tym zadaniu obliczyć wektor jednostkowy oraz wektor o przeciwnym zwrocie.4) Wektory cz.2 – łączna długość nagrania: 27'26'' 

2 zadania na różnym poziomie trudności (dalsze pogłębienie tematyki): 

 

- Znając długość wektora pierwszego oraz kąt jaki on tworzy z osią x oraz dokładnie te same dane z wektora wypadkowego mamy określić współrzędne wektora drugiego.

- Obliczenie stosunku siły F1 do siły F25) Wektory cz.3 – długość nagrania: 23'26'' 

2 zadania na różnym poziomie trudności (dalsze pogłębienie tematyki): 

- Znając współrzędne wektora pierwszego i drugiego należy obliczyć współrzędne wektora trzeciego, który będzie prostopadły a jego długość będzie równa √2. W zadaniu wykorzystano iloczyn wektorowy.

- Znaleźć wektor prostopadły do wektora a oraz osi x, a ten wektor ma być wektorem jednostkowym. To zadanie obliczono na dwa sposoby. W pierwszej metodzie wykorzystano iloczyn wektorowy, a w drugiej iloczyn skalarny.

 

6) Wektory cz.4 – długość nagrania: 21'59'' 

4 zadania na różnym poziomie trudności (dalsze pogłębienie tematyki): 

- Znając współrzędne trzech punktów w przestrzeni należy obliczyć pole trójkąta. Do obliczenia tego zadania został wykorzystany iloczyn wektorowy.

- Obliczyć objętość prostopadłościanu znając współrzędne trzech wektorów. W zadaniu wykorzystano iloczyn wektorowy.

- Znając wartości dwóch sił przyczepionych do sanek oraz masę sanek należy obliczyć przyspieszenie z jakim będą się one przemieszczały. Następnie trzeba obliczyć kąt jaki wektor przyspieszenia tworzy z osią x. W zadaniu został wykorzystany iloczyn skalarny oraz działania na wektorach.

 

7) Wektory cz.5 – długość nagrania: 29'41'' 

4 zadania na różnym poziomie trudności (dalsze pogłębienie tematyki): 

- Oblicz pracę jaka została wykonana po przemieszczeniu pewnego przedmiotu z punktu A do punktu B o znanych współrzędnych. Oprócz tego do przedmiotu są przymocowane siły, a w treści zadania są podane współrzędne tych wektorów. W zadaniu należy obliczyć pracę.

- Obliczyć moment siły względem początku układu współrzędnych. Siła została przyłożona w punkcie A o znanych współrzędnych. 

- Znaleźć gradient podanych pól wektorowych.

- Znaleźć dywergencję wektora a.7) Ruch po okręgu cz.5 – długość nagrania: 28'33'' 

7 zadań na różnym poziomie trudności: 

- omówienie wzorów w ruchu jednostajnym po okręgu 
- szybkość kątowa
- szybkość liniowa 
- przeliczanie stopni na radiany i radianów na stopnie 
- częstotliwość, okres, ilość obiegów w ruchu po okręgu 
- przyspieszenie styczne, dośrodkowe i całkowite 7) Ruch po okręgu cz.2 – długość nagrania: 25'33'' 

10 zadań na różnym poziomie trudności (dalsze pogłębienie tematyki): 

- tworzenie wykresu przyspieszenia dośrodkowego od czasu
- obliczanie stosunku: szybkości liniowych, szybkości kątowych, przyspieszeń, częstotliwości ruchu
- zadania z wykorzystaniem pochodnych8) Ruch po okręgu cz.3 – długość nagrania: 25'32'' 

8 zadań na różnym poziomie trudności: 

- omówienie wzorów w ruchu jednostajnie zmiennym po okręgu 
- szybkość liniowa, przyspieszenie dośrodkowe, przyspieszenie kątowe, zataczany kąt podczas przyspieszania lub hamowania, czas podczas hamowania, ilość obrotów 

 

Nauka fizyki - wektory i ruch po okręgu - jeszcze nigdy nie była tak łatwa! 

Do Kursu dołączone są darmowe materiały, takie jak: 
- rozszerzone wzory na pochodne, 
- 2 listy wzorów do ruchu po okręgu, 
- tablice trygonometryczne.