facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Prąd elektryczny


Długość korepetycji to 219 min, czyli prawie 4 h nagrań!

A więc 60 min korepetycji na poziomie studenckim za jedyne 19,20 zł!

CO TAK WŁAŚCIWIE ZYSKUJESZ?

- Nieograniczony dostęp do korepetycji!

- Kurs, który błyskawicznie przygotuje Cię do kolokwiów i egzaminów.

- Dostęp do ogromnej ilości rozwiązanych i bardzo szczegółowo wytłumaczonych zadań z prądu stałego i przemiennego.

 

Podejmowane zagadnienia:

- rezystancja zastępcza dla połączenia szeregowego i równoległego rezystorów,

- prawo Ohma,

- I i II prawo Kirchhoffa,

- metoda praw Kirchhoffa do obliczania prądów w obwodach kilku oczkowych,

- praca i moc prądu elektrycznego (prąd stały i przemienny),

- obliczenia w układach prądu przemiennego (zawada, impedancja, wartość skuteczna, wartość skuteczna zespolona, przebiegi chwilowe, współczynnik mocy).

 

Szczegółowy spis treści oraz darmowe tablice ze wzorami poniżej.

 

Przykładowe zadania

Spis treści

Korepetycje - prąd elektryczny 

1) Niezbędnik cz.1– łączna długość nagrania: 38'33''
– podstawowe działania na ułamkach,
– własności potęg,
– przeliczanie kątów ze stopni na radiany i z radianów na stopnie,  
– liczby zespolone: zadania, w których pokazuję jak należy dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić liczby zespolone. Realizujemy również sporo zadań pokazujących jak za pomocą wzoru Eulera przechodzić na postać trygonometryczną, algebraiczną i wykładniczą. Przedstawiamy również jak należy tworzyć wykresy na płaszczyźnie zespolonej.  

2) Niezbędnik cz.2 – łączna długość nagrania: 16'23''
– szeregowe i równoległe łączenie rezystorów,
– prawo Ohma,
– I prawo Kirchhoffa,
– II prawo Kirchhoffa,
– praca i moc prądu elektrycznego,
– prąd przemienny.

3) Prąd stały - Zadania cz.1– łączna długość nagrania: 11'32''
3 zadania - Podejmowane zagadnienia:
- Oblicz rezystancję zastępczą układów połączonych  szeregowo i równolegle.

- w układzie, w którym znajdują się 3 rezystory i źródło napięcia oblicz natężenie prądu korzystając z prawa Ohma.

4) Prąd stały - Zadania cz.2– łączna długość nagrania: 26'25''
5 zadań z prądu stałego:

- Oblicz natężenia prądów w obwodzie elektrycznym składającym się z dwóch oczek korzystając z metody praw Kirchhoffa.

- Oblicz moc czynną jaka wydzieli się na rezystorze. Z treści zadania znasz natężenie prądu jakie przepływa przez układ oraz wartości rezystancji. Układ jest dwuoczkowy.

- Grzałkę o danych znamionowych 230V i 100W podłączyłeś do sieci prądu elektrycznego, w którym panuje napięcie niższe od znamionowego. Oblicz jaka wydzieli się moc.

- Żarówka o danych znamionowych P=50W i U=110V. Chciałbyś podłączyć żarówkę do napięcia 230V. Oblicz jaki rezystor musiałbyś podłączyć szeregowo, żeby nie spalić żarówki.

5) Prąd przemienny - Zadania cz.1– łączna długość nagrania: 22'48''
2 zadania z prądu przemiennego:
- Omówienie i pokazanie różnic w  nazewnictwie wykorzystywanym w prądzie przemiennym tj. wartość chwilowa, przebieg chwilowy, funkcja zespolona, wartość skuteczna i wartość skuteczna zespolona.
- Znając wartość zespoloną prądu i napięcia przelicz to na funkcję zespolone.

-  Znając przebieg chwilowy prądu zapisz równanie napięcia.

6) Prąd przemienny - Zadania cz.2– długość nagrania: 21'37''
2 zadania - prąd przemienny:

- Wyznacz wartość skuteczną zespoloną oraz przebiegi chwilowe napięcia na całym dwójniku i na każdym elemencie z osobna, gdy przez podany dwójnik płynie prąd i(t)=10sin(100t)A. W obwodzie jest połączony szeregowo rezystor i cewka. Obliczenia były prowadzone na wartościach skutecznych zespolonych.

- Oblicz ile jest równa wartość skuteczna natężenia prądu. W układzie znajdują się połączone szeregowo rezystor oraz dwa kondensatory. Z treści zadania znasz rezystancję, pojemność kondensatorów oraz wartości skuteczne napięcia oraz częstotliwość. Zadanie jest obliczone dwiema metodami.


7) Prąd przemienny - Zadania cz.3– długość nagrania: 25'28''
4 zadania – prąd przemienny:
- W układzie połączonym szeregowo znajduje się rezystor, kondensator i źródło napięcia. Oblicz w takim układzie reaktancję cewki, wartość skuteczną natężenia, napięcie na oporniku, kondensatorze oraz kąt przesunięcia fazowego między napięciem i natężeniem. Zadanie jest obliczone dwiema metodami.
- Oblicz wartość skuteczną prądu w układzie prądu przemiennego, w którym jest cewka rzeczywista (cewka, w której nie można pominąć oporu czynnego przewodu).

- Oblicz ile wynosi pojemność kondensatora oraz wartość skuteczna napięcia i natężenia. W treści zadania jest podana wartość skuteczna napięcia, częstotliwość oraz rezystancja i indukcyjność.

- W nagraniu są również omówione takie kwestie jak moduł impedancji (zawada).

- Przesunięcie fazowe obliczane dwiema metodami.

8) Moc prądu elektrycznego, sygnał przemienny – długość nagrania: 28'18''

-  omówienie wzorów na moc czynna bierną i pozorną,

- omówienie wartości sprzężonej.

- Oblicz przesunięcie fazowe oraz amplitudy napięcia i natężenie znając wartość skuteczną napięcia, natężenia oraz moc czynną.

- Oblicz jaka wydzieli się moc czynna w obwodzie, w którym jest rezystor, kondensator i cewka. W układzie panuje napięcie skuteczne 230V i częstotliwości 50Hz. Zadanie obliczone dwiema metodami (za pomocą dwóch wzorów).

- Obliczyć indukcyjność cewki w obwodzie szeregowym, w którym jest wpięty rezystor i cewka. Z treści zadania znasz rezystancję, wartość skuteczną napięcia i częstotliwość. Dodatkowo znasz przesunięcie fazowe między napięciem i natężeniem.

9) Zadania różne – długość nagrania: 27'55''
5 zadań z prądu przemiennego

- Oblicz ile ciepła wydzieli się podczas 1 godziny pracy pieca.

- Oblicz czas, po którym sygnał przemienny napięcia osiągnie wartość skuteczną.

- Oblicz ile czasu potrzeba na to, żeby energia pola magnetycznego i elektrycznego w obwodzie LC zrównały się ze sobą.

- Oblicz długość fali elektromagnetycznej w obwodzie prądu przemiennego.

- Oblicz maksymalny strumień magnetyczny jaki wytworzy się wokół cewki.Do Kursu dołączony jest plik pdf. z zadaniami do samodzielnej pracy.