facebook-icon twitter-icon nk-icon youtube-icon

Elektrostatyka


Długość korepetycji to 273 min, czyli 4,5 h nagrań!

 A więc 60 min korepetycji na poziomie studenckim za jedynie 13 zł!

 

CO TAK WŁAŚCIWIE ZYSKUJESZ?

 

 - Niesamowitą swobodę i komfort nauki! Wszystkie materiały odszukasz w zakładce „Moje konto”.

 - Jak w każdym kursie i tu znajduje się część wykładowa, w której są tłumaczone podstawy przygotowujące do przejścia do części głównej kursu. Tłumaczymy tam ogromną ilość zadań, robimy to w sposób spokojny, profesjonalny i w odpowiednim czasie.

- Już wielu  się przekonało , że nasze metody tłumaczenia błyskawicznie przygotowują do kolokwiów.

Tu znajdziesz wszystko czego szukasz! Nie trać więcej czasu,  usiądź wygodnie i w niewiarygodnym szybkim tempie naucz się tych zagadnień! Kurs (korepetycje) jest przeznaczony do studentów, których program studiów zawiera właśnie takie zagadnienia z FIZYKI - elektrostatyka. Krótko mówiąc, wszystko to czego szukasz, czyli rozwiązywanie zadań online. 

  
Podejmowane zagadnienia:

- wykład  z matematyki i  fizyki,

- siła Coulomba,

- natężenie pola elektrycznego,

- indukcja elektryczna,

- potencjał elektryczny,

- prawo Gaussa,

- zadania z rezystorami,

- zadania z  kondensatorami,

- moment dipolowy  itd.

 Do Kursu dołączone są darmowe wzory z FIZYKI – elektrostatyka oraz z matematyki.

 Usiądź wygodnie i włącz korepetycje z ELEKTROSTATYKI.

 Szczegółowy spis treści oraz darmowe tablice ze wzorami poniżej.

 

Przykładowe zadania

Spis treści

Korepetycje elektrostatyka

1) Niezbędnik matematyczno - fizyczny cz.1 – łączna długość nagrania: 37'08''
– przeliczanie jednostek,
– tworzenie wektorów mając współrzędne obu końców,
– długość wektora,
– działania na wektorach,
– pochodne,
– całki.

2) Niezbędnik matematyczno - fizyczny cz.2 – łączna długość nagrania: 22'01''
- Prawo Coulomba,
- natężenie pola elektrycznego pochodzącego od pierścienia,
- natężenie pola elektrycznego pochodzącego od nieskończonej płaszczyzny,
- strumień elektryczny.

3) Niezbędnik matematyczno - fizyczny cz.3 – łączna długość nagrania: 38'42''
- prawo Gaussa,
- prawo Gaussa równoważne z prawem Coulomba – dowód,
- prawo Gaussa w odniesieniu do nieskończenie długiej nici,
- prawo Gaussa w odniesieniu do nieskończenie dużej płaszczyzny,
- praca w polu elektrycznym,
- potencjał ładunku w punkcie,
- niezależność drogi całkowania a napięcie elektryczne,
- indukcja elektryczna,
- ogólne informacje o kondensatorach,
- pojemność kondensatora,
- kondensatory walcowe,
- kondensatory kuliste,
- kondensatory połączone szeregowo,
- kondensatory połączone równolegle,
- energia kondensatora,
- dipole.

4) Elektrostatyka, zadania cz.1 – łączna długość nagrania: 28'50''
10 zadań na różnym poziomie trudności. Zagadnienia podejmowane:
- siła Coulomba,
- równowaga sił,
- wektory sił,
- natężenie pola elektrycznego.

5) Elektrostatyka, zadania cz.2 – łączna długość nagrania: 27'29''
5 zadań na różnym poziomie trudności. Zagadnienia podejmowane:
- natężenie pola elektrycznego i równowaga natężeń,
- średnia wartość natężenia pola elektrycznego,
- różnica potencjałów.

6) Elektrostatyka, zadania cz.3 – długość nagrania: 34'50''
8 zadań na różnym poziomie trudności. Zagadnienia podejmowane:
-potencjał elektryczny układu,
- różnica potencjałów,
-indukcja elektryczna.

7) Elektrostatyka, zadania cz.4 – długość nagrania: 33'07''
10 zadań na różnym poziomie trudności:
- równowaga natężeń pola elektrycznego,
- energia potencjalna,
- prawo Gaussa.

8) Elektrostatyka, zadania cz.5 – długość nagrania: 24'39''
7 zadań na różnym poziomie trudności (dalsze pogłębienie tematyki):
- prawo Gaussa,
- rezystory,
- kondensatory.

9) Elektrostatyka, zadania cz.6 – długość nagrania: 26'25''
11 zadań na różnym poziomie trudności (dalsze pogłębienie tematyki):
- kondensatory,
-dipole.


Istnieje powszechne przekonanie, że uczeń czy też student rozumie fizykę, jednak ma tylko problem z prawidłowym rozwiązaniem zadania. To twierdzenie jest błędne, które tak naprawdę ma swoje początki już w szkole podstawowej. Taki uczeń (student) w gruncie rzeczy nie zna praw i zasad, które są niezbędne do rozwiązania zadania lub dany materiał jest niedostatecznie przyswojony, co jest niezbędne do praktycznego zastosowania praw i zasad rządzących w fizyce. Ważne jest rozwiązywanie zadań, ponieważ dzięki temu można nabyć umiejętności wykorzystywania elektrostatyki w praktyce. Interesuje Cię rozwiązywanie zadań? Usiądź wygodnie przed komputerem, włącz KOREPETYCJE siedząc wygodnie w swoim ulubionym fotelu. Nauka fizyki - elektrostatyka - jeszcze nigdy nie była tak łatwa!

Do Kursu są dołączone darmowe materiały, takie jak:

- wzory z działu elektrostatyki,
- wzory całkowe,
- wzory na pochodne.