facebook-icon twitter-icon youtube-icon

Elektrostatyka


Długość korepetycji to 383 min, czyli 6,5 h nagrań!

 A więc 60 min korepetycji na poziomie studenckim za jedynie 9,40 zł!

 

CO TAK WŁAŚCIWIE ZYSKUJESZ?

 

 - Niesamowitą swobodę i komfort nauki! Wszystkie materiały odszukasz w zakładce „Moje konto”.

 - Jak w każdym kursie i tu znajduje się część wykładowa, w której są tłumaczone podstawy przygotowujące do przejścia do części głównej kursu. Tłumaczymy tam ogromną ilość zadań, robimy to w sposób spokojny, profesjonalny i w odpowiednim czasie.

- Już wielu  się przekonało , że nasze metody tłumaczenia błyskawicznie przygotowują do kolokwiów.

Tu znajdziesz wszystko czego szukasz! Nie trać więcej czasu,  usiądź wygodnie i w niewiarygodnym szybkim tempie naucz się tych zagadnień! Kurs (korepetycje) jest przeznaczony do studentów, których program studiów zawiera właśnie takie zagadnienia z FIZYKI - elektrostatyka. Krótko mówiąc, wszystko to czego szukasz, czyli rozwiązywanie zadań online. 

  
Podejmowane zagadnienia:

- wykład  z matematyki i  fizyki,

- siła Coulomba,

- natężenie pola elektrycznego,

- indukcja elektryczna,

- potencjał elektryczny,

- prawo Gaussa,

- zadania z rezystorami,

- zadania z  kondensatorami,

- moment dipolowy  itd.

Do Kursu dołączone są darmowe wzory z FIZYKI – elektrostatyka oraz z matematyki.

 Usiądź wygodnie i włącz korepetycje z ELEKTROSTATYKI.

 Szczegółowy spis treści oraz darmowe tablice ze wzorami poniżej.

 

Przykładowe zadania

Spis treści

Korepetycje elektrostatyka

1) Niezbędnik matematyczno - fizyczny cz.1 – łączna długość nagrania: 42'30''

–  podstawowe działania w matematyce,

– obliczanie układów równań

– przeliczanie jednostek,
– pochodne,
– całki.

 

2) Niezbędnik matematyczno - fizyczny cz.2 – łączna długość nagrania: 24'45''

-  działanie na wektorach

- obliczanie wyznaczników macierzy

 

3) Niezbędnik matematyczno - fizyczny cz.3 – łączna długość nagrania: 21'56''
- Prawo Coulomba,
- natężenie pola elektrycznego

4) Zadania cz.1 – łączna długość nagrania: 41'52''
w nagraniu jest policzone 7 zadań. Podejmowane zagadnienia:

- Prawo Coulomba,

Obliczanie wartości siły oddziaływania elektrostatycznego oraz wektorów siły

5) Zadania cz.2 – łączna długość nagrania: 37'48''
w nagraniu są policzone 4 zadania. Podejmowane zagadnienia:

- wektor działania siły elektrostatycznej

- wektor natężenia pola elektrycznego oraz wartość wektora.

6) Niezbędnik matematyczno - fizyczny cz.4 – łączna długość nagrania: 39'50''

-  Obliczenie natężenia pola elektrycznego gdy mamy rozkład ciągły, czyli np. tarczę, pierścień itd. (wykorzystanie całek) 
- układy współrzędnych (kartezjański i walcowy)

- całkowanie w zależności od przyjętego układu współrzędnych
- praca sił pola elektrycznego - wyprowadzenie

- napięcie

- potencjał

- potencjał od pojedynczego ładunku punktowego

- napięcie a różnica potencjałów. Pokazanie podobieństw i różnic 

 

7) Zadania cz.3 – łączna długość nagrania: 18'41''
 

Obliczenie natężenia pola elektrycznego w środku półokręgu o promieniu R. Powierzchnia obręczy jest naładowana jednorodnym ładunkiem liniowym o gęstości τ.

 

8) Zadania cz.4 – łączna długość nagrania: 41'59''

W nagraniu obliczyliśmy 2 zadania


 - w pierwszym zadaniu należy obliczyć natężenie pola elektrycznego na wysokości (0,0,h) nad obręczą naładowaną liniowym ładunkiem elektrycznym o gęstości δ.

- w drugim zadaniu należy obliczyć natężenie pola elektrycznego na wysokości (0,0,h) nad nieskończenie wielką płaszczyzną naładowaną równomiernie ładunkiem powierzchniowym. W zadaniu były wykorzystane całki niewłaściwe. 

 

9) Zadania cz.5 – łączna długość nagrania: 32'11''

 w nagraniu obliczyliśmy 4 zadania. Podejmowane zagadnienia:


 - do nieskończonej płaszczyzny połączono nitką, na końcu której zawieszono kulkę. Płaszczyzna i kulka były naładowane równoimiennie. W treści zadania jest podana gęstość powierzchniowa ładunku zgromadzona na nieskończenie wielkiej płaszczyźnie oraz ładunek zgromadzony na kulce. Masa kulki to 1g. Na tej podstawie należy obliczyć kąt odchylenia kulki od płaszczyzny. 

- zadanie, w którym należy obliczyć napięcie. W zadaniu pokazaliśmy, że napięcie rzeczywiście nie zależy od drogi a jedynie od punku początkowego i końcowego. 

- obliczenie potencjału w środku kwadratu, w wierzchołkach którego znajdują się ładunki punktowe 

- obliczenie potencjału w środku trójkąta, w wierzchołkach trójkąta znajdują się ładunki punktowe. 

10) Zadania cz.6 – łączna długość nagrania: 23'45''

 w nagraniu obliczyliśmy 3 zadania. Podejmowane zagadnienia:
 - z treści zadania znamy wartość ładunku elektrycznego oraz natężenie pola elektrycznego, w którym ten ładunek się znajduje. Oprócz tego znamy pracę jaką wykonał ładunek podczas przemieszczenia. Na podstawie tych informacji mamy ustalić na jaką odległość został przeniesiony ładunek. 

- Z treści zadania znamy wartość ładunku oraz pracę sił pola. Na tej podstawie mamy obliczyć napięcie.

- w kolejnym zadaniu należy obliczyć potencjał pochodzący od cienkiej nici.

 

11) Niezbędnik matematyczno - fizyczny cz.5 – łączna długość nagrania: 40'55''
- strumień,

- prawo Gaussa,
- prawo Gaussa równoważne z prawem Coulomba – dowód,
- prawo Gaussa w odniesieniu do nieskończenie długiej nici,
- prawo Gaussa w odniesieniu do nieskończenie dużej płaszczyzny,
- praca w polu elektrycznym,
- potencjał ładunku w punkcie,
- niezależność drogi całkowania a napięcie elektryczne,
- indukcja elektryczna,
- ogólne informacje o kondensatorach,
- pojemność kondensatora,
- kondensatory walcowe,
- kondensatory kuliste,
- kondensatory połączone szeregowo,
- kondensatory połączone równolegle,
- energia kondensatora,
- dipole.

 

 

12) Zadania cz.7 – łączna długość nagrania: 10'30''

 w nagraniu obliczyliśmy 2 zadania. Podejmowane zagadnienia:
- indukcja elektryczna

- oblicz zmianę energii potencjalnej elektronu przemieszczającego się wzdłuż pola elektrycznego o znanym natężeniu. 
13) Elektrostatyka, zadania cz.5 – długość nagrania: 33'07''
10 zadań na różnym poziomie trudności:
- równowaga natężeń pola elektrycznego,
- energia potencjalna,
- prawo Gaussa.


14) Elektrostatyka, zadania cz.6– długość nagrania: 24'19''
7 zadań na różnym poziomie trudności (dalsze pogłębienie tematyki):
- prawo Gaussa,
- rezystory,
- kondensatory.


15) Elektrostatyka, zadania cz.7 – długość nagrania: 26'25''
11 zadań na różnym poziomie trudności (dalsze pogłębienie tematyki):
- kondensatory,
-dipole.


Istnieje powszechne przekonanie, że uczeń czy też student rozumie fizykę, jednak ma tylko problem z prawidłowym rozwiązaniem zadania. To twierdzenie jest błędne, które tak naprawdę ma swoje początki już w szkole podstawowej. Taki uczeń (student) w gruncie rzeczy nie zna praw i zasad, które są niezbędne do rozwiązania zadania lub dany materiał jest niedostatecznie przyswojony, co jest niezbędne do praktycznego zastosowania praw i zasad rządzących w fizyce. Ważne jest rozwiązywanie zadań, ponieważ dzięki temu można nabyć umiejętności wykorzystywania elektrostatyki w praktyce. Interesuje Cię rozwiązywanie zadań? Usiądź wygodnie przed komputerem, włącz KOREPETYCJE siedząc wygodnie w swoim ulubionym fotelu. Nauka fizyki - elektrostatyka - jeszcze nigdy nie była tak łatwa!

Do Kursu są dołączone darmowe materiały, takie jak:

- wzory z działu elektrostatyki,
- wzory całkowe,
- wzory na pochodne.