facebook-icon twitter-icon nk-icon youtube-icon

Praca. Moc. Energia


Długość korepetycji to 181 min, czyli 3 h nagrań!

A więc 60 min korepetycji na poziomie studenckim za jedyne 9,9 zł!

 

 Co możesz zyskać?

 - niczym nieograniczony dostęp do nagrań. Wszystkie materiały dostępne w zakładce "Moje konto"

 - każdy kurs składa się z części wykładowej, w której tłumaczymy zagadnienia z matematyki oraz prawa fizyczne wykorzystywane w tym dziale. W kolejnych zadaniach pokazujemy oraz tłumaczymy sporą ilość zadań.

- W naszym zespole jest osoba po studiach humanistycznych, która pomogła nam wdrożyć sposoby zwiększające szybkośc zapamiętywania. Dzięki temu błyskawicznie nauczysz się tych zagadnień.

 

Podejmowane zagadnienia:

- wykład z matematyki oraz z fizyki,

- zadania z ruchu po okręgu (dynamika ruchu po okręgu),

- zadania z równią pochyłą liczone za pomocą energii,

- praca,

- moc,

- sprawność silnika.

Do Kursu dołączone są darmowe wzory z kinematyki i ruchu po okręgu oraz wzory z matematyki (wzory na pochodne).

Usiądź wygodnie i włącz korepetycje z FIZYKI- Praca, moc, energia.                                                                                                 

Poniżej znajduje się szczegółowy spis treści oraz darmowe tablice ze wzorami.

Przykładowe zadania

Spis treści

Korepetycje praca, moc, energia

1) Niezbędnik matematyczny – łączna długość nagrania: 20'34''
– podstawowe działania na ułamkach,
– przekształcenia wzorów,
– układy równań,
– trygonometria,
– przeliczanie jednostek,

2) Niezbędnik matematyczny – łączna długość nagrania: 47'19'' 
– tworzenie wektorów mając współrzędne obu końców,
– długość wektora,
– działania na wektorach,
– iloczyn skalarny,
– pochodne, 
- całki,

- sły na równi pochyłej,
– wzory dla ruchu po okręgu, 
– siła odśrodkowa i dośrodkowa, 
– pojęcie pracy, energii potencjalnej i kinetycznej.

3) Praca, moc, energia. Zadania cz.1 – łączna długość nagrania: 13'24''
a) 5 zadań na różnym poziomie trudności. Zagadnienia podejmowane:
- zamiana watów na konie mechaniczne,
- energia kinetyczna i potencjalna w praktycznym wykorzystaniu,
- obliczenia mocy,
- obliczenia sprawności silnika.

4) Praca, moc, energia. Zadania cz.2 – łączna długość nagrania: 14'51''
a) 4 zadania na różnym poziomie trudności (dalsze pogłębienie tematyki):
- zadania ze skrzynią - wykorzystanie energii,
- maksymalna prędkość na zakręcie poziomym i nachylonym pod kątem.

5) Zadania cz.3– łączna długość nagrania: 13'28''
a) 4 zadań na różnym poziomie trudności (dalsze pogłębienie tematyki):
- obliczenie kąta nachylenia zakrętu znając maksymalną prędkość,
- obliczanie prędkości liniowej znając moc silnika,
- obliczanie częstotliwości ruchów z wykorzystaniem siły odśrodkowej i dośrodkowej,
- obliczanie okresu obiegu satelity (zadania wykorzystywane w astronomii).

6) Zadania cz.4 – łączna długość nagrania: 13'46''
a) 4 zadania na różnym poziomie trudności (dalsze pogłębienie tematyki):
- prędkość liniowa i kątowa,
- obliczanie kąta podczas wychylenia z poziomu równowagi.

7) Zadania cz.5 – długość nagrania: 18'16'':
a) 6 zadań na różnym poziomie trudności (dalsze pogłębienie tematyki):
- obliczanie prędkości znając parcie przedmiotu na tor krzywizny,
- obliczanie przyspieszenia,
- praca sił tarcia,
- moc podczas rozprężania gazów itd.

8) Zadania cz.7 – długość nagrania: 11'07''
a) 4 zadania na różnym poziomie trudności (dalsze pogłębienie tematyki):
- praca sił tarcia,
- obliczanie zadań z dynamiki przy wykorzystaniu energii itd.

9) Zadania cz.8 – długość nagrania: 28'56''
a) 8 zadań na różnym poziomie trudności (dalsze pogłębienie tematyki):
- obliczanie siły i energii,
- obliczenia mocy.


Istnieje powszechne przekonanie, że uczeń czy też student rozumie fizykę, jednak ma tylko problem z prawidłowym rozwiązaniem zadania. To twierdzenie jest błędne, które tak naprawdę ma swoje początki już w szkole podstawowej. Taki uczeń (student) w gruncie rzeczy nie zna praw i zasad, które są niezbędne do rozwiązania zadania lub dany materiał jest niedostatecznie przyswojony, co jest niezbędne do praktycznego zastosowania praw i zasad rządzących w fizyce. Ważne jest rozwiązywanie zadań, ponieważ dzięki temu można nabyć umiejętności wykorzystywania wiedzy na temat pracy, mocy i energii w praktyce. Interesuje Cię rozwiązywanie zadań? Usiądź wygodnie przed komputerem, włącz KOREPETYCJE siedząc wygodnie w swoim ulubionym fotelu.

Nauka fizyki - praca, moc, energia - jeszcze nigdy nie była tak łatwa!


Do Kursu są dołączone darmowe materiały, takie jak:
- rozszerzone wzory na pochodne,
- 2 listy wzorów do ruchu po okręgu.