facebook-icon twitter-icon youtube-icon


Rodzaje przyspieszeń w fizyce

 

  1. Wartość przyspieszenia: na pewno wiele razy spotkałeś się na fizyce, a może również na innym przedmiocie, że wartość przyspieszenia oblicza się dzieląc różnicę V2-V1 przez czas trwania ruchu. Przedstawia się to za pomocą następującego wzoru:

    1. przyspieszenie wzory

2. Ten wzór jest fajny i prawdziwy, ale tylko w przypadku takich zadań najprostszych, gdy znasz dokładną szybkość na końcu oraz na początku oraz czas trwania przyspieszenia.

Najczęściej jednak spotkasz w książkach następujący wzór:

 

2. przyspieszenie wzory

Oba wzory wyglądają podobnie tyle tylko, że ten drugi mówi o nieskończenie małych zmianach szybkości w czasie i stosuje się do sytuacji gdy z treści zadania znasz wzór funkcji szybkości, zgodnie z którą ciało przyspiesza.  Wówczas, żeby obliczyć przyspieszenie trzeba skorzystać z tego drugiego wzoru i zrobić pochodną szybkości po czasie (dokładnie coś takiego mówi ten drugi zapis, tak należy go czytać). Na studiach najczęściej analizuje się zadania, w których masz podaną funkcję szybkości, tak więc obliczenia musisz prowadzić korzystając z drugiego wzoru. Właśnie z tego powodu w książkach dla studentów najczęściej można spotkać ten drugi wzór, a nie pierwszy.

Jednostką przyspieszenia jest:

3. jednostka przyspieszenia

  1. Przyspieszenie można też obliczyć w inny sposób. W dziale „dynamika” jest wzór na siłę. Ten wzór wygląda w następujący sposób: 

    4. wzór na siłę

A przekształcając go można otrzymać wzór na wartość przyspieszenia:

5. przyspieszenie wzory

  1. Przyspieszenia w ruchu krzywoliniowym. O co tutaj chodzi? Zacznijmy może od tego co to jest ruch krzywoliniowy? Na pewno już nie jeden raz rzucałeś kamykiem albo jakimś innym przedmiotem. Tor ruchu spadającego przedmiotu wygląda mniej więcej tak jak przedstawiłem to poniżej:

    6. tor ruchu kamienia

Taki to ruch nazywa się krzywoliniowym (nie jest to linia prosta więc musi być krzywa, stąd właśnie ta nazwa, proste?)

Mały wycinek takiego zakrzywionego ruchu da się wpisać w okrąg ( dopasować do okręgu), a skoro tak, to przecież w ruchu po okręgu spokojnie możemy obliczyć przyspieszenie dośrodkowe czy też chociażby przyspieszenie styczne do toru ruchu. Można również zrobić wypadkową tych przyspieszeń, oznaczyłem ją na rysunku literką a.

7. przyspieszenie styczne


Powiązane wpisy:


Kategoria: PRAWA FIZYCZNE