facebook-icon twitter-icon youtube-icon

Posty z kategorii: MATURA Z MATEMATYKI 2016

zad. 11, maj 2016, matura z matematyki, Funkcja kwadratowaW zadaniu 11 podobnie jak w 10 mamy dokładnie ten sam wykres funkcji kwadratowej. Jedyną różnica jest to, że tutaj musimy odczytać jaka jest najmniejsza wartość w przedziale  <-1...

zad. 10, maj 2016, matura z matematyki, Funkcja kwadratowa, zbiór wartości funkcjiNa rysunku przedstawiony jest fragment paraboli będącej wykresem kwadratowej f. Wierzchołkiem tej paraboli jest punkt W=(1.9). Liczby -2 i 4 to miejsca zerowe funkcji f. Zbiorem funk...

zad. 9, maj 2016, matura z matematyki, Równanie wymierneRozwiąż równanie wymierne wiedząc, że z dziedziny jest wyłaczone -5 Nie ma rozwiązań rzeczywistych. Ma dokładnie jedno rozwiązanie rzeczywiste Ma dokładnie dwa jedno rozwiązani...

zad. 6 maj 2016, matura z matematyki-maj 2017, GEOMETRIA ANALITYCZNAProste o równaniach 2x-3y=4 i 5x-6y=7 przecinają się w punkcie P. Stąd wynika, że:  A.   P = (1,2)       B.   P = (-1,2)      C....

zad. 2 maj 2016, matura z matematyki LOGARYTMYCześć! W tym zadaniu pokazałem jak się oblicza równanie logarytmiczne. Do tych obliczeń trzeba wykorzystywać działania na potęgach. To wszystko znajdziesz w tablicach maturalnych.&...

zad. 8, maj 2016, matura z matematyki, FUNKCJA LINIOWA, Miejsce zeroweDana jest funkcja liniowa f(x). Miejscem zerowym tej funkcji jest liczba:  A.   8                     B.   6      ...

Zad. 5, maj 2016, matura z matematyki, NIERÓWNOŚĆW tym zadaniu chodzi o to, żeby sprawdzić podkładając kolejno dostępne odpowiedzi, która z nich spełnia nierówność. Liczba z odpowiedzi A. nie spełnia tej nie równości. O...

zad 4. maj 2016 matura z matematyki RÓWNOŚĆ JEST PRAWDZIWA GDY:Musimy znaleźć odpowiednią liczbę, którą podłożymy za a, tak żeby lewa strona równania była równa prawej stronie. Doprowadzamy równanie do najprostszej postaci. Nawia...

Zad. 3, maj 2016, matura z matematyki ZADANIE Z PROCENTAMILiczna a i c są dodatnie. Liczba b stanowi 48% liczba a oraz 32% liczby c. Wynika stąd, że:  A.     c=1,5a           B.     c=11,6a    ...

zad. 1, maj 2016, matura z matematyki DZIAŁANIA NA POTĘGACHDla każdej liczby "a" iloraz przedstawiony na rysunku jest równy: Mamy policzyć iloraz z liczby podanej w treści zadania. Musimy je ze sobą podzielić. Typowe zadanie w kt&oac...