facebook-icon twitter-icon youtube-icon

Posty z kategorii: MATURA Z MATEMATYKI 2016

zad. 7, maj 2016, matura z matematyki. Planimetria, obliczanie miary kątaPunkty ABCD leżą na okręgu o środku S (zobacz rysunek). Miara kąta BDC jest równa: A.  91°       B.  72,5°      C.  18°   &nb...

Zad. 34, maj 2016, matura podstawowa z matematyki, PrawdopodobieństwoZe zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy kolejno dwa razy po jednej liczbie bez zwracania. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wylosowanych liczb bę...

Zad. 29, maj 2016, matura z matematyki, Planimetria, Wykaż, żeDany jest trójkąt prostokątny ABC. Na przyprostokątnych AC i AB tego trójkąta obrano odpowiednio punkty D i G. Na przeciprostokątnej BC wyznaczono punkty E i F takie, że |...

Zad. 22, maj 2016, matura podstawowa z matematyki, PrawdopodobieństwoTreśc zadania: Rzucamy trzy razy symetryczną monetą. Niech  p  oznacza prawdopodobieństwo otrzymania dokładanie dwóch orłów w tych trzech rzutach. Oblicz w jak...

zad. 16, maj 2016, matura z matematyki, poziom podstawowyPrzedstawione na rysunku trójkąty ABC i PQR są podobne. Bok AB trójkąta ABC ma długość: A. 8 B. 8,5 C. 9,5 D. 10 Musimy ustalić ile wynosi długość boku AB. Z treści...