facebook-icon twitter-icon youtube-icon

Teoria pola elektromagnetycznego cz.2


Długość korepetycji to 172 min, czyli prawie 3 h nagrań!

A więc 60 min korepetycji na poziomie studenckim za jedyne 21 zł! 

 CO TAK WŁAŚCIWIE ZYSKUJESZ?

- dostęp do kursu z bardzo specjalistyczną wiedzą

- pełne przygotowanie do kolokwium. Znajdziesz tutaj rozwiązane przeróżne zadania, które z pewnością będziesz mógł spotkać na kolokwium.

- dostęp do kursu o dowolnej godzinie dnia i nocy:) z nami możesz się przygotowywać do kolokwium o każdej porze.

Podejmowane zagadnienia:

- Strumień  

- Prawo Gaussa

- Dywergencja

- Gradient

- natężenie pola elektrycznego

- potencjał

Już niebawem do kursu zostaną dołączone również zadania z kondensatorów.

Szczegółowy spis treści poniżej.

 

Przykładowe zadania

Spis treści

Korepetycje online

 Teoria pola elektromagnetycznego cz. 2

1) Niezbędnik matematyczno - fizyczny cz.1 – łączna długość nagrania: 69'10''

–  Omówienie co to jest strumień i pokazanie wzorów.

- Omówienie prawa Gaussa w postaci całkowej, wyprowadzenia wzorów i omówienie idei.

- Omówienie prawa Gaussa w postaci różniczkowej, a także omówienie idei oraz wyprowadzenia wzorów. Do wyprowadzenia zostało wykorzystane twierdzenie Gaussa-Ostrogradzkiego-Greena. Obliczenie przykładów.

- W tym nagraniu również pokazaliśmy o co chodzi w dywergencji oraz wyprowadziliśmy wzory i obliczyliśmy kilka zadań.

 

2) Zadania cz.1 – łączna długość nagrania: 37'45''

W nagraniu rozwiązaliśmy 2 zadania. Podejmowane tematy:

-  W pierwszym zadaniu należało obliczyć strumień pola elektrycznego przechodzącego przez czaszę (czapeczkę) o promieniu R. Układ znajdował się w zewnętrznym polu elektrycznym o wartości E.

- W drugim zadaniu należało obliczyć wartość ładunku jaka została zgromadzona wewnątrz sześcianu jeśli z treści zadania znamy natężenie pola elektrycznego (wektor). W zadaniu zostało wykorzystane Prawo Gaussa.

 

3) Zadania cz.2 – łączna długość nagrania: 35'31''

W nagraniu rozwiązaliśmy 3 zadania. Podejmowane zagadnienia:

-  W pierwszym zadaniu należało obliczyć wartość natężenia pola elektrycznego w odległości R od nieskończenie długiej nici znając gęstość liniową ładunku. Zadanie zostało obliczone korzystając z Prawa Gaussa. To zadanie zostało również obliczone w moim kursie Teoria pola elektromagnetycznego cz.1 , ale korzystając z tradycyjnej metody, czyli z wykorzystaniem całek. Na końcu tego zadania przypomniałem rozwiązanie korzystając z tradycyjnej metody. Wyniki oczywiście były identyczne.

- W drugim zadaniu obliczyliśmy wartość natężenia pola elektrycznego pochodzącego od nieskończenie rozległej płaszczyzny. Zadanie zostało obliczone korzystając z Prawa Gaussa. To samo zadanie obliczyłem również w kursie Teoria pola elektromagnetycznego cz.1. Wówczas w obliczeniach została wykorzystana tradycyjna metoda, czyli z wykorzystaniem całek i granic. Na końcu zadania przypomniałem to rozwiązanie. Wyniki również się nie różniły. To jest dowód na to, że wynik oczywiście nie może być zależny od przyjętej metody rozwiązania:)

- W trzecim zadaniu obliczyliśmy wartość natężenia pola elektrycznego oraz potencjał pochodzący od nieskończenie długiego walca o promieniu R. W treści zadania jest podana gęstość objętościowa ładunku. Wartość natężenia oraz potencjał należało obliczyć wewnątrz oraz na zewnątrz walca. W zadaniu należało również wykonać wykresy tych wielkości.

 

4) Zadania cz.3 – łączna długość nagrania: 31'47''

W nagraniu rozwiązaliśmy 4 zadania. Podejmowane zagadnienia:

- W pierwszym zadaniu obliczyliśmy wartość natężenia pola elektrycznego i potencjał wewnątrz i na zewnątrz kuli o promieniu R. W treści zadania jest znana wartość natężenia pola elektrycznego. W zadaniu narysowaliśmy również wykresy E(r) i V(r).

- W kolejnym zadaniu mamy do czynienia ze współśrodkowymi sferami. Przestrzeń między tymi sferami jest naładowana ładunkiem objętościowym zmieniającym się zgodnie z funkcją zależną od promienia. W zadaniu należy obliczyć wartość natężenia pola elektrycznego wewnątrz i na zewnątrz kuli.

- W tym nagraniu również obliczyłem i udowodniłem, że całka powierzchniowa jednostkowa jest równa polu powierzchni danego elementu.

- Zadanie z wykorzystaniem sześcianu. Obliczenie ładunku znajdującego się wewnątrz obiektu.

- obliczenie wartości natężenia pola elektrycznego i potencjału wewnątrz kuli o promieniu R, w której zmienia się gęstość objętościowa zgodnie z funkcją zależną od promienia kuli.

 

W tym kursie niebawem pojawią się również zadania związane z kondensatorami.