facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Sprzężenie cewek - Teoria obwodów


Długość korepetycji to 93 min, czyli ponad 1,5 h nagrań!

A więc 60 min korepetycji na poziomie studenckim  za jedyne 45,0 zł!

 

CO TAK WŁAŚCIWIE ZYSKUJESZ?

- Natychmiastowy i nieograniczony dostęp do kursu. Kurs odtwarzasz na swoim koncie w zakładce „Moje konto”

- W kursie została omówiona teoria oraz obliczone zadania dla układów połączonych szeregowo dla obu typów sprzężeń (połączenie zgodne i przeciwne). Zostały również obliczone zadania dla transformatorów.

- Jeśli przygotowujesz się właśnie do kolokwium albo egzaminu, patrząc na zegarek i widzisz, że zostało ci już tylko parę godzin, to świetnie trawiłeś. Dzięki tym korepetycjom, które są dostępne 24h (od ręki) nauczysz się tego błyskawicznie. Z nami zawsze zdążysz.

Podejmowane zagadnienia:

- Wyznaczenie wskazań amperomierza oraz watomierza wpiętych w układ połączony szeregowo, w którym zachodzi sprzężenie cewek. W obliczeniach uwzględniono oba typy sprzężeń.

- wyznaczyć częstotliwość rezonansową układu szeregowego, w którym jest sprzężenie magnetyczne cewek,

- Obliczyć impedancję zastępczą układu, w którym jest sprzężenie. Układ jest połączony równolegle,

- Wyprowadzenie wzoru na dzielnik prądu,

- Wyznaczanie wartości współczynnika sprzężenia „k”,

- wyznaczenie napięcia oraz natężenia prądu w transformatorach.

 

Wszystkie zadania są prowadzone na liczbach zespolonych (metoda symboliczna)

Szczegółowy spis treści poniżej.

Przykładowe zadania

Spis treści

Korepetycje ze sprzężeń – Teoria obwodów


1) Niezbędnik matematyczny – łączna długość nagrania: 26'34'' 
- omówienie linii pola magnetycznego, co rozumieć pod tym pojęciem i jak należy je oznaczać na płaszczyźnie


- reguła prawej dłoni. Za pomocą tej reguły można wyznaczyć jak wiruje pole magnetyczne wokół przewodu, przez który przepływa prąd elektryczny


- omówienie reguły Lenza. Za pomocą tej reguły można wyznaczyć w jaki sposób indukuje się pole magnetyczne w cewce, do której przybliży się inne pole magnetyczne

- strumień magnetyczny

- omówienie takich pojęć jak: indukcyjność, reaktancja cewki, indukcyjność wzajemna, i sposoby obliczania

-  przedstawienie sposobu eliminacji sprzężeń


- transformatory


2) Zadania cz.1 sprzężenia – łączna długość nagrania: 19’08”

 Zadania ze sprzężeniem w układach szeregowych dla obu typu sprzężeń (połączenie zgodne i przeciwne).

- Wyznacz wskazania watomierza i amperomierza w układzie szeregowym, w którym jest sprzężenie. W obliczeniach została wykorzystana moc pozorna zespolona.

- Wyznacz częstotliwość rezonansową dla układu szeregowego, w którym występuje sprzężenie.

3) Zadania cz.2 sprzężenia – łączna długość nagrania: 23’25” :

Zadania ze sprzężeniem, w których jest połączenie równoległe.

- Wyznacz impedancję zastępczą układu, w którym jest połączenie równoległe i występuje sprzężenie magnetyczne,

- wyznacz wskazania amperomierza w układzie równoległym ze sprzężeniem (wartość skuteczna natężenia prądu)

- wyprowadzenie wzoru na dzielnik prądu

- oblicz wartość współczynnika sprzężenia „k” oraz impedancję zastępczą układu połączonego równolegle. W obliczeniach wykorzystano wzór na indukcyjność.

 

4)    Zadania cz. 3 sprzężenia  łączna długość nagrania: 23’38’’ :

- Obliczyć natężenie prądu w ramce, w której jest wpięta cewka. Ramka znajduje się w niedalekiej odległości od przewodu, w którym znajdują się dwie cewki. Każda z nich generuje strumień magnetyczny skierowany przeciwnie do siebie. Na skutek ich bliskiej odległości.  

- Teoria dotycząca transformatorów z dwoma typami sprzężeń. Omówienie sposobu rozwiązywania zadań.

- Obliczenie natężenia prądu oraz napięcia jakie wskażą mierniki wpięte w transformator.