facebook-icon twitter-icon youtube-icon


Pręt ściskany

Gdy ściskamy pręt to siły wewnątrz przeciwdziałają  temu, żeby pręt dał się ścisnąć, dlatego siły wewnętrzne są wówczas ustawione tak, aby przeciwdziałać ściskaniu.

Pręt rozciągany

Gdy rozciągamy pręt to siły wewnątrz pręta przeciwdziałają temu i skierowane są do środka pręta po to, żeby utrzymać spójność pręta.

Kratownice dzielimy na:

a)Zewnętrznie stycznie wyznaczalne i niewyznaczalne

-wyznaczalne: gdy jedna podpora jest stała a druga jest nieruchoma

-gdy obydwie podpory są stałe to kratownica jest statycznie niewyznaczalna

b)Wewnętrznie stycznie niewyznaczalna występuje gdy nie jest spełnione równanie L=2n-3

                               L- liczba prętów

                               n- liczba węzłów

                               3- liczba równań wykorzystywana do wyznaczenia reakcji w podporach

P=2w-3 – można określić siły działające w prętach

P>2w-3 – kratownica przesztywniona statycznie niewyznaczalna

P<2w-3 – niedosztywniona statycznie niewyznaczalna

Metoda Rittera

-Należy przeciąć kratownicę tak, żeby przeciąć 3 pręty

-Zakładamy, że wszystkie 3 pręty są rozciągane, a więc te siły muszą być skierowane od pręta

 

W poniższym zadaniu widać na pierwszy rzut oka, że jest to układ statycznie wyznaczalny zewnętrznie, bo jedna z podpór jest stała a druga jest ruchoma, a więc dla tego układu możemy obliczyć reakcje w podporach.  Sprawdźmy czy kratownica jest statycznie wyznaczalna wewnętrznie. Węzeł to jest miejsce, w którym wiążą się pręty. Wyszło, że w układzie mamy 7 prętów. Zadanie zawsze zaczynaj od wyznaczania sobie sił.  W obliczeniach wyjdzie nam który pręt jest ściskany, a który rozciągany. Po prostu jak wyjdzie nam siła ujemna, to znaczy że w danym  pręcie siły mają przeciwne zwroty. Dobrze wybrać sobie jedną metoę znakowania sił wewnętrznych, żeby w obliczeniach się później nie pogubić.

Slajd2_14Slajd3

 

Slajd4

Slajd5

 Slajd5

Slajd6

Slajd7

Slajd8_1

Slajd9

Slajd10

Slajd11

Slajd11

Slajd13

Slajd14

https://www.youtube.com/watch?v=8fzQtGwrx6A  tu znajdziesz szczegółowe wskazówki do powyższego zadania. Zapraszamy również na naszego fanpage https://www.facebook.com/KursyFizyka/ 


Brak powiązanych wpisów.


Kategoria: ZADANIA Z FIZYKI