facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Matura rozszerzona z matematyki - Funkcja kwadratowa


Autor: Joanna Zając

Długość korepetycji to 152 min, czyli ponad dwie i pół godziny nagrań!

 Otrzymujesz więc 60 min korepetycji za jedyne 20 zł!

 

CO TAK WŁAŚCIWIE ZYSKUJESZ?

 - Dostęp bez ograniczeń do nagrań – to Ty decydujesz, kiedy się uczysz i jak długo. Dzięki tym kursom przygotujesz się do matury rozszerzonej z matematyki.

 - Kurs składa się z części teoretycznej, oraz część zadaniowa, w której znajdziesz mnóstwo profesjonalnie wytłumaczonych i rozwiązanych zadań. Dokładnie takich zadań, możesz spodziewać się na maturze!

- W kursie stosujemy techniki szybkiego uczenia. Do kogo kierujemy ten kurs? Kurs oczywiście przede wszystkim jest kierowany do uczniów szkół średnich przygotowujących się do egzaminu dojrzałości, choć oczywiście mogą z niego również korzystać studenci chcący odświeżyć sobie pamięć z matematyki. 

Podejmowane zagadnienia:

- pojęcie funkcji kwadratowej,
- własności funkcji kwadratowej,
- równania i nierówności kwadratowe, układy równań,
- określanie ilości rozwiązań w zależności od parametru,
- wzory Viete’a,
- równania dwukwadratowe,
- zadania z parametrem.

 Do Kursu dołączone są darmowe wzory z matematyki.

Usiądź wygodnie i włącz korepetycje z MATEMATYKI.                                                                        

Szczegółowy spis treści oraz darmowe tablice ze wzorami poniżej.

Wzory i schematy

Przykładowe zadania

Spis treści

Korepetycje

Matematyka – poziom rozszerzony


1) Niezbędnik (cz.1, cz.2, cz.3) – łączna długość nagrania: 46'03''
- omówienie wymagań maturalnych na podstawie wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,
-definicja funkcji kwadratowej i jej postaci,
- własności funkcji kwadratowej,
- zamiana postaci funkcji,
- równania i nierówności kwadratowe,
- rysowanie wykresów funkcji kwadratowej,
- wyznaczanie największej i najmniejszej wartości,
- wzory Viete’a,
- równania dwukwadratowe,
- ilość rozwiązań równań kwadratowych i dwukwadratowych 


2) Własności funkcji kwadratowej – łączna długość nagrania: 22'45''
6 zadań opracowanych na podstawie matur z lat poprzednich .

Podczas tej lekcji realizowane są zadania dotyczące wyznaczania wzorów funkcji na podstawie informacji o jej wykresie lub własnościach.


3) Równania i nierówności – łączna długość nagrania: 21'01''
4 zadania, w tym zadanie z treścią prowadzące do równania kwadratowego, układ równań kwadratowych, nierówności o podwyższonym stopniu trudności (z wartością bezwzględną)

4) Wzory Viete’a i ilość rozwiązań – łączna długość nagrania: 25'09''
8 zadań, które pokazują:
- jak stosować wzory Viete’a,
- jak określać ilość rozwiązań równania na podstawie wykresu lub wzoru,
- jak określać ilość rozwiązań w zadaniach z parametrem


5) Zadania z parametrem z zadanymi warunkami dla pierwiastków równania – łączna długość nagrania: 36'32''
7 zadań, które pojawiają się na każdej maturze. Łączą w sobie umiejętność określania ilości rozwiązań równania oraz zastosowania wzorów Viete’a do zapisu warunków, jakie mają spełniać pierwiastki równania.