facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Posty oznaczone tagiem: trygonometria

Zad. 17 Matura z matematyki 2017 - TrygonometriaObwód trójkąta ABC, przedstawionego na rysunku, jest równy... Na rysunku mamy przedstawiony trójkąt. Znamy wartość kąta ostrego oraz długość jednego z boków. A...

Zad. 15, maj 2017, matura z matematyki - TrygonometriaCo widać  z tego zadania? Widać, że na średnicy oparty jest kąt ABC. Dowolny kąt oparty na średnicy zawsze ma 90O. Z tego juz bardzo łatwo obliczyć kąt OCB, który jest taki sam jak OBC....

Zad. 14, maj 2017, matura z matematyki - TrygonometriaJeśli m=sin50o, to... m=sin40o B. m=cos40o C. m=cos50o     D. m=tg50o               Znając warto...

zad. 17, maj 2016, matura z matematyki, Trygonometria, jedynka trygonometrycznaKąt α jest ostry i tgα=2/3. Wtedy sinus kąta α jest równy.   Znając z treści zadania tangensa kąta alfa musimy obliczyć ile wyniesie sin α. Poć...