facebook-icon twitter-icon youtube-icon

Posty oznaczone tagiem: I zasada termodynamiki

I zasada termodynamiki


I zasada termodynamiki

I zasada termodynamiki      I zasadę termodynamiki można przedstawić za pomocą następującego wzoru: ΔU=Q+W Powyższy wzór mówi o tym, że jeśli chcemy zmie...

Kategoria: CHEMIA FIZYCZNA

TermodynamikaTermodynamika Termodynamika jest to dział fizyki, który wprost zajmuje się zjawiskami związanymi ze zmianą temperatury, a zmiana temperatury jest spowodowana przepływem ciepła. Drugi czło...

Kategoria: WZORY FIZYCZNE