facebook-icon twitter-icon nk-icon youtube-icon

Posty z kategorii: MATURA Z MATEMATYKI 2016

Zad. 32, maj 2016, Matura z matematyki, Planimetria


Zad. 32,  maj 2016, Matura z matematyki, Planimetria

Jeden z kątów trójkąta jest trzy razy większy od mniejszego z dwóch pozostałych kątów, które różnią się o 50°. Oblicz kąty tego trójkąta Zadani...

zad. 28, maj 2016, matura z matematyki, równania


zad. 28, maj 2016, matura z matematyki, równania

Rozwiąż równanie  (4-x)(x2+2x-15)=0 Obliczmy to zadanie rozwiązując osobno zawartości nawiasów wiedząc że rozwiązaniem równania jest zero:  4-x=0 x=4 Podstawiamy ...

Zadanie 24, maj 2016, Matura z matematyki, Stereometria, Graniastosłup


Zadanie 24,  maj 2016, Matura z matematyki, Stereometria, Graniastosłup

Przekątna podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego jest dwa razy dłuższa od wysokości graniastosłupa. Graniastosłup przecięto płaszczyzną przechodzącą przez przekątną podstawy i jeden wie...

Zadanie 23, maj 2016, Stereometria, objętość stożka


Zadanie 23,  maj 2016,  Stereometria, objętość stożka

Kąt rozwarcia stożka ma miarę 120°, a tworząca tego stożka ma długość 4. Objętość tego stożka jest równa:    A.    36π      &nb...

zad. 27, maj 2016, Matura z matematyki, NIERÓWNOŚCI


zad. 27,  maj 2016, Matura z matematyki, NIERÓWNOŚCI

Rozwiąż nierówność 2x2-4x>3x2-6x Widzimy, że jest to nierówność kwadratowa, bo mamy tu x podnoszone właśnie do potęgi drugiej. W takiej sytuacji najlepiej przerzucić sobie wszystk...

Zad. 21, maj 2016, matura z matematyki, GEOMETRIA ANALITYCZNA


Zad. 21,  maj 2016, matura z matematyki, GEOMETRIA ANALITYCZNA

W układzie współrzędnych dane są punkty A=(a,6) oraz B=(7,b). Środkiem odcinka AB jest punkt M = (3,4). Wynika stąd że: A. a = 5 i b = 5    B. a = -1 i b = 2   C.&n...

Zad. 20, maj 2016, matura z matematyki, GEOMETRIA ANALITYCZNA


Zad. 20,  maj 2016, matura z matematyki, GEOMETRIA ANALITYCZNA

Tu, w tym zadaniu mamy ustalić kiedy proste podane w treści powyżej są prostopadłe. Krok po kroku pokazujemy rozwiązanie tego problemu. Trzeba pamiętać o kilku zależnościach wtedy szybko i bezbłędn...

zad. 19, maj 2016, matura z matematyki Planimetria, Pole trójkąta


zad. 19, maj 2016, matura z matematyki Planimetria, Pole trójkąta

Okręgi o promieniach 3 i 4 są styczne zewnętrznie. Prosta styczna do okręgu o promieniu 4 w punkcie P przechodzi przez środek okręgu o promieniu 3 (zobacz rysunek) Pole trójkąta, któ...

zad. 17, maj 2016, matura z matematyki, Trygonometria, jedynka trygonometryczna


zad. 17,  maj 2016, matura z matematyki, Trygonometria, jedynka trygonometryczna

Kąt α jest ostry i tgα=2/3. Wtedy sinus kąta α jest równy.   Znając z treści zadania tangensa kąta alfa musimy obliczyć ile wyniesie sin α. Poćwiczymy ko...

zad. 12, maj 2016, matura z matematyki, Funkcja wymierna


zad. 12,  maj 2016, matura z matematyki, Funkcja wymierna

W tym zadaniu mamy określić wartość funkcji.  Do dzieła! Podstawmy za x konkretną wartośc podaną w treści zadania. Dalej wykonajmy działania na potęgach. Najlepiej otwórz sobie tablice...