facebook-icon tiktok-icon youtube-icon

Język angielski - poziom B2


Długość korepetycji to 143 min, czyli ponad 2,5 h nagrań!

 A więc 60 min korepetycji na poziomie B2 za jedyne 41 zł!

Od pewnego czasu, jak zauważyliście, dzieją się zmainy na naszej stronie. Już nie znajdziecie w naszej ofercie tylko kursów z przedmiotów ścisłych, ale pojawił się również JĘZYK ANGIELSKI poziom B1. Teraz jest już dostępny w wersji rozszerzonej, na poziomie B2. Oczywiście kurs ten jest przygotowany szczególnie dla studentów, ale jest również poszerzeniem wiedzy dla maturzystów i innych osób chcących przypomnieć sobie zagadnienia, słownictwo, gramatykę języka angielskiego z poziomu B2.

Powodzenia!

CO TAK WŁAŚCIWIE ZYSKUJESZ?

Zyskujesz dostęp do rzetelnie przygotowanego kursu  języka angielskiego na poziomie B2.  Wystarczy, że  zalogujesz się  dzięki zakładce „Moje konto”!

Cały kurs jest dostępny jako nagrania wideo. Korepetycje je trwają ponad 2,5 godziny. Zyskujesz wyczerpujące, solidnie przygotowane materiały z języka angielskiego. Każdy student mający angielski na zaliczenie semestru powinien je mieć! Zyskaj pewność siebie w komunikacji z obcokrajowcem:)

Nie  pamiętasz już nic ze szkoły? To idealne rozwiązanie dla Ciebie!

 Kurs jest stworzony w ten sposób, aby przedstawić  podstawy gramatyki i słownictwa obowiązującego na poziomie B2.

 U nas uczysz się bez stresu. Siadasz w swoim pokoju z dobrą herbatką i po prostu słuchasz nagrań, błyskawicznie się przy tym ucząc. Nagrania odtwarzasz bez limitu!

Treść kursu pokrywa się z obowiązującymi wymaganiami dzisiejszych uczelni wyższych. Angielski - poziom B1 i poziom B2 uzupełniają się nawzajem, część materiału z B2 jest powtórzeniem, przypomnieniem materiału z języka angielskiego - poziom B1.

Zapoznaj się ze spisem treści zarówno kursu z poziomu B1 jak i B2, sam określ czego najbardziej potrzebujesz, czego chcesz się nauczyć, na jakim poziomie oceniasz swoje umiejętności. Zwróć uwagę na część gramatyczną poruszaną w kursach.

Maturzyści! Ten kurs jest również dla Was. Uporządkujcie swoją wiedzę przed majowym egzaminem, ten kurs z pewnością Wam w tym pomoże!

Z kursu mogą również korzystać osoby aktywne zawodowo, które chcą  powiększyć swoją pewność siebie w  komunikacji w języku angielskim i poprawić poprawność gramatyczną swoich wypowiedzi.

UWAGA! Nie trzeba już wychodzić z domu, by się uczyć!

Nasze korepetycje/kursy to profesjonalne materiały - nagrania video, dostępne on-line!

Podejmowane zagadnienia:

- omówienie wszystkich czasów z poziomu B2,

- słownictwo (8 działów),

- omówienie czasowników frazowych,

- Get used to/ Be used to doing sth/ need doing sth,

- omówienie: I wish/ in only,

- omówienie: Would rather/ Had better / It is high time / Suppose,

- czasowniki percepcji,

- Forma kauzatywna,

- czasowniki modalne,

- strona bierna,

- mowa zależna, 

- okresy warunkowe (0, I, II, III)

- idiomy,

- Infinitive TO BE - zastosowanie,

- obszerne ćwiczenia utrwalające materiał.

 Usiądź wygodnie i włącz korepetycje z JĘZYKA ANGIELSKIEGO - poziom B2.                                                                         

Szczegółowy spis treści znajduje się poniżej. Zapraszamy do zapoznania się:)

Przykładowe zadania

Spis treści

JĘZYK ANGIELSKI - POZIOM B2

 

Język angielski B2 cz.1 - łączna długość nagrania: 30'04''

 1. Słownictwo:

- uczucia i opinie,

- relacje międzyludzkie,

- stereotypy dotyczące subkultur i narodów,

- środki masowego przekazu i intermedia,

- język specjalistyczny - prawo,

- emigracja,

- problemy etniczne i społeczne,

- zagrożenia współczesnego świata.

 

 1. Część zadaniowa - przerobione słownictwo - 15:23
 2. Stop doing something vs. stop to do something - 19:47
 3. Phrasal verbs - czasowniki frazowe 22:20
   
 4. Present Simple

- operator: DO, DOES - 26:07

- użycie czasu Present Simple - 26:54

- Present Simple - zwroty: przysłówki nieokreślonej częstotliwości, przysłówki określonej częstotliwości - 28:19

- przykłady zdań w Present Simple - 29:17

- przysłówki w Present Simple - 29:39

 

Język angielski B2 cz.2 - łączna długość nagrania: 26'51''

 1. Present Continuous

- tworzenie czasowników z końcówką -ing: charakterystyka czasownika z końcówką - e, charakterystyka czasownika jednosylabowego, dwusylabowego, kończącego się na -ie  - 00:22

- wyrazy podobno brzmiące o różnym znaczeniu - przykłady w zdaniach: czasowniki: to lay, to lie  - 01:27

- zwroty używane przy Present Continuous  - 20:20

-- użycie Present Continuous  - 02:39

 

 1. Future Simple, to be going to

- budowa zdania twierdzącego, przeczącego, pytania - 05:04

- użycie czasu Future Simple - 05:26

- użycie formy "to be going to" - 06:23

- różnica między Future Simple a To be going to - 06:54

- Future Continuous & Future Perfect - 07:13

 

 1. Future Continuous - 08:26

- opis czasu,

- budowa zdania 

 

 1. Future Perfect - 09:30

- przykład zdania,

- opis czasu,

- rodzaje zdań: twierdzące, przeczące, pytania

- charakterystyczne przysłówki,

 1. Get used to/ Be used to doing sth/ need doing sth

- charakterystka 12:15

 

 1. I wish/ in only

- charakterystyka - in only - 15:23

- charakterystyka - in wish - 17:46

 

 1. Would rather/ Had better / It is high time / Suppose

- Would rather - 26:51

- It is high time - 22:25

- Had better - 24:16

- Suppose 24:50

 1. Czasowniki percepcji

- smell/ feel/ taste/ hear/ see  - 25:44

 

Język angielski B2 cz.3 - łączna długość nagrania: 26'01''

 1. Causative - Forma kauzatywna - 00:11

- Causative - Have something done - 00:22

- Causative w czasach - 01:46

- Causative get/ have - 04:10

 1. Czasowniki modalne - 05:46

- may have/ might have / could have

 

 1. Past Simple

- opis czasu - 10:11

- podstawowe czasowniki nieregularne (tabela) - 26:01

- charakterystyczne określenia czasu dla Past Simple - 11:17

 

 1. Past Coninuous

- zdania twierdzące, przeczące, pytania - 11:46

- użycie Past Continuous - 12:16,  13:29

- charakterystyczne zwroty w Past Continuous - 12:49

 

 1. Present Perfect

- budowa zdań, tworzenie pytań - 15:24

- lista czasowników nieregularnych - 17:36

- różnica w użyciu Past Simple i Present Perfect - 18:46

- okoliczniki czasu typowe dla czasu Present Perfect - 21:17

- użycie czasu Present Perfect - 22:36

 

Język angielski B2 cz.4 - łączna długość nagrania: 32'31''

 1. Mowa zależna

- mowa zależna a mowa niezależna -  00:50

- następstwo czasów w mowie zależnej - 02:41

- czas, miejsce i zaimki - Mowa zależna - 06:40

- czasowniki modalne w mowie zależnej - 14:20

- tworzenie pytań w mowie zależnej (Yes/no questions)  - 16:43

- tworzenie pytań w mowie zależnej (-WH questions)  - 18:27

- Mowa zależna: Introductory/Reporting verbs  - 21:37

- Mowa zależna - WYJĄTKI - 31:25

 

Język angielski B2 cz.5 - łączna długość nagrania: 26'44''

 1. Strona bierna

- Strona bierna - Budowa zdania - 00:30

-  Strona bierna w czasach - 03:43

- Strona bierna - say, believe, report, think, feel - 08:42   , 15:49

- wykonawca czynności w stronie biernej - 13:52

- WYJĄTKI w użyciu strony biernej - 17:28

- Przykłady zdań w stronie biernej  - 19:12

- tworzenie pytań - passive voice - 22:22

- passive voice -  -wh questions - 23:53

 

Język angielski B2 cz.6 - łączna długość nagrania: 37'46''

 1. Okresy warunkowe (typ 0,I,II) Conditionals

- Zerowy okres warunkowy - omówienie - 00:34

- Pierwszy okres warunkowy - budowa zdania - 01:30

- Drugi okres warunkowy - budowa zdania - 02:56

- Trzeci okres warunkowy - budowa zdania - 03:01

 1. Idiomy

- Zwroty idiomatyczne - 05:26

 1. Bezokolicznik i rzeczownik odczasownikowy (czasownik gerund) - 07:18

- lista czasowników, po których występuje bezokolicznik "gerund" + zdania z wykorzystaniem tych czasowników w j.angielskim z polskim tłumaczeniem - 07:55

- Bezokolicznik i rzeczownik - czasowniki wyrażające uczucia - 09:05

- Infinitive TO BE - zastosowanie - 09:15

 

 1. ĆWICZENIA - Część zadaniowa do całego kursu - Gramatyka - 10:36

THE END