facebook-icon twitter-icon nk-icon youtube-icon

Termodynamika 1a


Długość korepetycji to 216 min, czyli ponad 3,5 h nagrań!

A więc 60 min korepetycji na poziomie studenckim za jedyne 16,60 zł!

 

CO TAK WŁAŚCIWIE ZYSKUJESZ?

  - Natychmiastowy dostęp do nagrań 24h.Wszystko w zakładce „Moje konto”.

 - W kursie znajduje się część wykładowa oraz mnóstwo  szczegółowo, bardzo profesjonalnie wytłumaczonych i rozwiązanych zadań, możesz je odtwarzać o każdej porze dnia lub nocy nie wychodząc z domu!

Błyskawiczne przygotowanie do kolokwium i egzaminu, dzięki zastosowaniu metody zwiększającej szybkość uczenia. Kurs (korepetycje) jest skierowany do studentów  politechnik, uniwersytetów i innych uczelni wyższych, których program studiów zawiera zagadnienia z TERMODYNAMIKI. 

Podejmowane zagadnienia:

- równanie Clapeyrona,

- energia wewnętrzna,

- entalpia,

- praca absolutna (bezwzględna),

- praca użyteczna,

- praca techniczna,

- moc,

- ciepło,

- zadania z przepływami,

- bilans energii. 

 Do kursu dołączone są darmowe wzory z termodynamiki.

Usiądź wygodnie i włącz korepetycje z Termodynamiki 1a.

 Szczegółowy spis treści oraz darmowe tablice ze wzorami poniżej.

Przykładowe zadania

Spis treści

Korepetycje termodynamika 1a

1) Niezbędnik cz.1 – łączna długość nagrania: 29'08''
– podstawowe działania na ułamkach (dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie ułamków),
– przekształcenia wzorów,
– obliczanie układów równań,
– zasady tworzenia jednostek (przedrostki: giga-, mili-, nano-, itd.),
– przeliczanie jednostek objętości z m3 na dm3 lub cm3 i na odwrót,
– obliczanie masy molowej,
– warunki normalne,
– warunki standardowe,
– stechiometria

2) Niezbędnik cz. 2 i zadania cz. 1 – łączna długość nagrania: 31'47''
W niezbędniku znajduje się :
- omówienie równania Clapeyrona oraz zaprezentowanie rożnych jego przekształceń ,
- zapis równania Clapeyrona dla strumieni oraz jego przekształcenia,
- stała gazowa oraz różne zapisy stałej gazowej,
- ułamki masowe, objętościowe, molowe - omówienie,
- ciśnienie parcjalne,
- prawo Raoulta,
W nagraniu znajdują się dodatkowo: 4 zadania, w których rozważano:
- przeliczanie moli, objętości oraz liczby atomów na masę. W zadaniu wykorzystywano również proporcje, warunki normalne, obliczano również gęstość gazu.
- obliczanie ciśnienia wewnątrz zbiornika za pomocą równania Clapeyrona.

3) Zadania cz.2 – łączna długość nagrania: 24'56''
5 zadań, w których rozważano:
– obliczanie temperatury, ciśnienia i objętości korzystając z równania Clapeyrona,
– przeliczanie jednostek - tor na paskal,
- ciśnienia cząstkowe,
- ułamki masowe w mieszaninie gazów – równanie Clapeyrona.

4) Zadania cz.3 – łączna długość nagrania: 14'54''
3 zadania, w których rozważano:
– strumienie przepływów cieczy oraz gazów,
- obliczanie czasu wypełniania zbiornika wodą,
- obliczanie strumienia molowego i objętościowego gazu,
- obliczanie gęstości spalin znając średni strumień molowy oraz ułamki molowe,
- pole przekroju poprzecznego rurociągu znając szybkość średnią gazu i strumień objętości.

5) Niezbędnik cz.4 – łączna długość nagrania: 25'27''
– moc,
- I zasada termodynamiki,
- wyprowadzenie pracy bezwzględnej,
- praca użyteczna,
- praca techniczna,
- ciepło przemiany,
- wzór do obliczania zmiany energii wewnętrznej oraz entalpii,
- wyprowadzenie drugiej postaci I zasady termodynamiki.

6) Zadania cz.5 – łączna długość nagrania: 31'51''
6 zadań, w których rozważano:
– obliczanie ciepła jakie się wydzieli podczas pracy żarówek,
- znając pojemność cieplną wody oraz wydajność i moc prądnicy obliczono ilość wody jaką można podgrzać do określonej temperatury,
- obliczanie temperatury cieczy po zmieszaniu roztworów o różnych temperaturach,
- zmiana energii wewnętrznej właściwej i entalpii właściwej mieszaniny gazów,
- obliczanie udziałów molowych gazów, znając ciepło pochłonięte oraz inne parametry tego gazu,
- obliczanie ciepła pochłoniętego przez gaz oraz czasu potrzebnego na jego ogrzanie.

7) Zadania cz.6 – długość nagrania: 28'56''
4 zadania, w których rozważano:
– zadania, w których trzeba uwzględnić straty ciepła (kontynuacja),
- praca bezwzględna i praca techniczna,
- zmiana energii wewnętrznej i entalpii,
- obliczenia w warunkach izobarycznych i izotermicznych.

8) Zadania cz.7 – długość nagrania: 29'26''
4 zadania, w których rozważano:
– obliczenia parametrów termodynamicznych w warunkach izentropowych,
- obliczanie wykładnika politropy i pracy technicznej,
- zadania ze strumieniami, w których trzeba wykonać bilans energii.


Do Kursu są dołączone darmowe materiały, takie jak:
- molowe pojemności cieplne dla gazów,
- układ okresowy pierwiastków,
- wzory z termodynamiki,
- zestawienie wzorów przemian charakterystycznych.